Lente Big Day Fochteloërveen

Intro

Op 26 januari heb ik een winter big day gedaan in het Fochteloërveen, binnen één dag tijd zoveel mogelijk vogelsoorten proberen waar te nemen binnen dit prachtige gebied. Ik eindigde op 88 soorten deze dag. Hierna ontstond al snel het idee om dit iedere maand te doen dit jaar. Op 24 februari ben ik weer gegaan, dit keer samen met Folkert Jan. Deze dag eindigden we op 78 soorten. 78 is relatief gezien wat aan de lage kant, maar het is in de winter ook meer sprokkelen op een zeker moment, vergeleken met het voorjaar.

Al snel keken we uit naar de volgende big day, ergens eind maart. Na vooraf goed de weersvoorspellingen te hebben bekeken, viel de keuze uiteindelijk op 31 maart. Het beloofde een schitterende lentedag te worden met zomerse temperaturen van 20-23 graden, windkracht 2 en je hebt de zomertijd waardoor het weer langer licht is. 31 maart is een interessante datum om een lange dag te gaan vogels kijken, want rond deze datum komen veel zomersoorten vanuit het zuiden weer terug naar Nederland om te broeden. Daarnaast heb je ook nog grote kans op wintergasten.

Fochteloërveen – Bankenbos, een interessant gebied waar veel bosvogels het goed doen

Voorbereiding en bevindingen

Ongeveer twee weken voor de big day kijk ik dagelijks op waarneming.nl om te kijken wat er gezien is in het Fochteloërveen, met name ligt de nadruk op schaarse soorten. Natuurlijk ga ik er zelf ook veel op uit om een goed beeld te krijgen van de vogelrijkdom. Een week voorafgaand aan de big day spendeer ik veel uren in het Fochteloërveen en noteer ik wat ik zie en hoor. Qua wintergasten valt op dat Keep en Sijs duidelijk op doortrek zijn, Bankenbos zit vol met Kepen en Sijzen, vele tientallen. Maar ook bij mijn huis veel Kepen, waaronder ook zingende vogels. Klapekster zit nog steevast in het gebied, maar ganzen zitten er nauwelijks nog, op Grauwe Gans na die hier broedt. Koperwiek is behoorlijk in de minderheid, Kramsvogels komen nog geregeld in flinke groepen overgevlogen.

Waarneming.nl werd dagelijks in de gaten gehouden

Wat betreft zomergasten, soorten die je vanaf eind maart min of meer mag verwachten, wordt het steeds interessanter. Dat blijkt ook wel op 29 en 30 maart, die ik grotendeels in het Fochteloërveen spendeer ter voorbereiding van de lente big day. De eerste Blauwborsten zingen er alweer op los, maar ook Fitis en Boompieper zijn weer teruggekeerd. Ook zie ik de eerste Boerenzwaluw voor dit jaar over mijn huis vliegen. Daarnaast begint Zwartkop ook lekker op dreef te komen met zijn melodieuze liedje. 31 maart zal ongetwijfeld nog meer leuke soorten uit het zuiden gaan brengen, gezien de weersvoorspelling. Het zal een interessante en mooie dag vogelen worden in een prachtig gebied.

Zoals gezegd had ik twee dagen voor onze big day alweer de eerste waarneming van soorten die teruggekeerd zijn uit het zuiden. Maar je moet het tijdens de grote dag toch vooral hebben van de soorten die min of meer jaarrond aanwezig zijn in het gebied. De zeer algemene soorten die je iedere dag wel ziet of hoort, zoals Houtduif, Koolmees, Huismus en Boomklever. Maar veel belangrijker zijn de meer schaarse- en lastig waar te nemen soorten die broeden binnen het Fochteloërveen. Denk aan Kleine Bonte Specht, Kruisbek, Raaf, Kraanvogel en Grote Gele Kwikstaart. Qua bosvogels scoort het Fochteloërveen eigenlijk altijd wel goed bij mij, alleen Kruisbek en Kleine Bonte Specht blijven lastig. En een enkele keer laat Raaf het afweten. Soorten zoals Groene Specht, Zwarte Specht, Matkop, Glanskop, Zwarte Mees, Kuifmees, Appelvink en Goudvink doen het er goed.

Uiteindelijk stel ik een lijst op met ca 115 doelsoorten die in theorie mogelijk zijn op 31 maart in het Fochteloërveen. Zoals met iedere big day ga je soorten missen die je eigenlijk wel had verwacht, maar zie je ook soorten die schaars zijn en waarbij je geluk moet hebben, de bonussoorten. Niks is zo onvoorspelbaar als vogels.

Checklist

Route

Samen met Folkert Jan stel ik een route op. We besluiten te beginnen in Veenhuizen en vervolgens bij het meest noordwestelijke stukje van Bankenbos te beginnen. Dan heel Bankenbos door richting het Esmeer. Rondom het Esmeer wat stukken plas/dras afvogelen en dan via het buitengebied tussen Bovensmilde/Smilde en het Fochteloërveen richting Ravenswoud. En van daaruit langzaam richting het fietspad en overige Friese gedeelte van het Fochteloërveen. Waarschijnlijk zullen we weer eindigen in Bankenbos. Dit vanwege soorten die vanaf de schemer actief zijn. Het betreft een route van ongeveer 35 km die we grotendeels te voet en te fiets zullen afleggen.

Mijn tuin in Veenhuizen, het startpunt van de big day

De dag zelf

Een dag voor de big day duikt er een Amerikaanse Smient op bij Leeuwarden, een soort die Folkert Jan graag voor zijn TOH (Top Of Holland / Friesland – Groningen – Drenthe) jaarlijst wil gaan doen. Folkert Jan besluit om er de volgende dag met het eerste licht te staan. Ik begin de big day dus in mijn ééntje en Folkert Jan zal later op de ochtend aansluiten. Precies om 07:00 begin ik bij mijn huis in Veenhuizen en loop een paar rondjes door het dorp. Ik verwacht in Veenhuizen al tussen de 25 a 30 soorten te zien. Dat blijkt niet teveel gevraagd, rondom mijn huis heb ik binnen een halfuur al 28 soorten. Fijn is dat Ekster ook meewerkt, opvallend genoeg een schaarse soort hier. Elders in Veenhuizen scoor ik per fiets nog een paar soorten. Leuk is, terwijl ik een Waterhoen vind, een roepende Goudvink. Tegelijkertijd vliegen er twee Scholeksters over.

Veenhuizen

 1. Roodborst – 07:00
 2. Merel – 07:00
 3. Houtduif – 07:00
 4. Tjiftjaf – 07:00
 5. Heggenmus – 07:00
 6. Vuurgoudhaan – 07:00
 7. Boomkruiper – 07:00
 8. Zanglijster – 07:00
 9. Groene Specht – 07:04
 10. Gaai – 07:04
 11. Boomklever – 07:04
 12. Vink – 07:04
 13. Koolmees – 07:04
 14. Spreeuw – 07:05
 15. Grote Bonte Specht – 07:05
 16. Zwarte Kraai – 07:06
 17. Keep – 07:06
 18. Groenling – 07:06
 19. Winterkoning – 07:09
 20. Huismus – 07:09
 21. Pimpelmees – 07:11
 22. Wilde Eend – 07:12
 23. Witte Kwikstaart – 07:15
 24. Kauw – 07:16
 25. Appelvink – 07:18
 26. Zwartkop – 07:20
 27. Glanskop – 07:24
 28. Ekster – 07:25
 29. Ooievaar – 07:33
 30. Waterhoen – 07:40
 31. Goudvink – 07:40
 32. Scholekster – 07:40
 33. Blauwe Reiger – 07:43
Zonsopkomst

Vanuit Veenhuizen fiets ik vervolgens naar het meest noordwestelijk stukje Fochteloërveen, waar Bankenbos begint. Ik stop eerst even bij één van de sluizen bij Bankenbos, in de hoop op het paartje Grote Gele Kwikstaart dat hier vaak zit, zo ook gister nog. Nu zitten ze er helaas niet, en ook bij de sluis een stukje verder richting het westen, zitten ze dit keer niet. Zul je altijd weer zien, dat ze er net niet zitten wanneer je er zo op hoopt. Maar geen paniek, ik had de soort de afgelopen week op meerdere plekken in Bankenbos. Tijdens een korte stop op een open plek in Bankenbos met heide, hoor ik een reeks leuke soorten: een groep Kolganzen vliegt roepend over, maar ook Fitis en Boompieper laten net als de dag ervoor van zich horen. Een stuk verderop in Bankenbos een Raaf overvliegend en bij een wat kleiner sluisje middenin het bos alsnog de gehoopte Grote Gele Kwikstaart. Verder wat mezensoorten die hier steevast goed te doen zijn. Kruisbekken laten het vooralsnog afweten.

Bankenbos

Bankenbos

 1. Goudhaan – 07:54
 2. Grote Lijster – 07:55
 3. Kolgans – 08:00
 4. Fitis – 08:00
 5. Geelgors – 08:01
 6. Boompieper – 08:02
 7. Kneu – 08:03
 8. Raaf – 08:15
 9. Zwarte Mees – 08:17
 10. Kuifmees – 08:25
 11. Sijs – 08:33
 12. Grote Gele Kwikstaart – 08:36
 13. Staartmees – 08:36
 14. Matkop – 08:39
 15. Putter – 08:41
 16. Roodborsttapuit – 08:42
 17. Kleine Mantelmeeuw – 08:43
Geelgors
Grote Gele Kwikstaart (Foto: Folkert Jan Hoogstra)

Met al 50 soorten op zak fiets ik vol goede moed richting het prachtige Esmeer. In de omgeving van het Esmeer liggen enkele interessante plas/dras gebieden waar ik onlangs veel eenden en reigers had. Ook is het gebied voor steltlopers interessant en nabij het plas/dras staat een uitkijktoren vanwaar je mooi vrij zicht hebt over een groot gebied. Vanuit de toren kun je ook leuk roofvogels bekijken. Ik ben amper gearriveerd bij het plas/dras of de eerste leuke soorten dienen zich alweer aan. Twee Witgatjes vliegen roepend op, en vlak daarna hoor ik een Dodaars zingen. Binnen een minuut zie ik meerdere eendensoorten zwemmen en erg leuk is ook een hoempende Roerdomp, ook niet bepaald algemeen in het Fochteloërveen. Verderop in het plas/dras zie ik tussen pitrusvegetatie een mannetje Zomertaling mooi dichtbij en vanuit de uitkijktoren de eerste Kraanvogels van de dag. De eerste roofvogel van de dag betreft een mannetje Sperwer, dat is ook weleens anders gegaan. Maar liefst 20 nieuwe dagsoorten kan ik bijschrijven in korte tijd.

Blauwborst (Foto: Folkert Jan Hoogstra)

Esmeer e.o. (plas/dras met uitkijktoren)

 1. Witgat – 08:53
 2. Meerkoet – 08:53
 3. Wintertaling – 08:53
 4. Krakeend – 08:53
 5. Dodaars – 08:54
 6. Grauwe Gans – 08:54
 7. Slobeend – 08:54
 8. Kievit – 08:56
 9. Kuifeend – 08:56
 10. Kokmeeuw – 08:56
 11. Roerdomp – 08:58
 12. Sperwer – 09:04
 13. Buizerd – 09:04
 14. Zilvermeeuw – 09:06
 15. Grote Zilverreiger – 09:09
 16. Blauwborst – 09:14
 17. Zomertaling – 09:14
 18. Rietgors – 09:15
 19. Graspieper – 09:20
 20. Kraanvogel – 09:22
Plas/dras situatie bij het Esmeer, gezien vanuit uitkijktoren

Dan op naar het Esmeer zelf, ik hoop hier op Zwarte Specht, Boomleeuwerik en misschien nog één of twee leuke eenden. Ook Fuut die ik hier laatst had zou moeten kunnen. Boomleeuwerik is ook een schaarse soort in het Fochteloërveen, maar de afgelopen week had ik meerdere keren een zingende vogel hier. Rondom het Esmeer is veel gekapt waardoor er kapvlaktes zijn ontstaan, voor sommige vogelsoorten een interessante biotoop. Ondertussen heb ik contact met Folkert Jan. De Amerikaanse Smient bij Leeuwarden werkte weer niet mee en hij is onderweg naar mij. Ik laat weten dat ik bij het Esmeer ben waar we elkaar zullen treffen. Ik sta nog een paar keer stil in het bos in de hoop op Kruisbek, maar tevergeefs. Boomleeuwerik werkt gelukkig wel mee en op het Esmeer zie ik een vrouwtje Brilduiker. Folkert Jan komt inmiddels aangelopen en we nemen door wat ik al waargenomen heb.

Esmeer

 1. Stormmeeuw – 09:46
 2. Boomleeuwerik – 09:52
 3. Zwarte Specht – 09:54
 4. Brilduiker – 10:03

Nu gaan we naar het meest noordoostelijke stukje Fochteloërveen, niet ver van het Esmeer. Hier staan wat huizen met daarachter veldjes en een mooie plas/dras situatie. Ten noorden van ons ligt het Veenhuizerkanaal, her en der een boerderij/huis en uitgestrekte akkers. Folkert Jan ziet dan een erg leuke en tevens voor ons doen vroege soort: een overvliegende Huiszwaluw, mijn vroegste ooit. Normaal heb ik deze soort pas in de loop van april. In het plas/dras zitten enkele Aalscholvers, Pijlstaart en als beste soort een Kleine Plevier. Vanaf één van de boerderijen zingt een Zwarte Roodstaart.

Plas/dras ten oosten van Esmeer en Veenhuizerkanaal e.o.

 1. Huiszwaluw – 10:27
 2. Veldleeuwerik – 10:36
 3. Torenvalk – 10:36
 4. Aalscholver – 10:40
 5. Pijlstaart – 10:40
 6. Kleine Plevier – 10:41
 7. Zwarte Roodstaart – 10:53

Dan weer terug naar het plas/dras ten westen van het Esmeer waar ik in korte tijd 20 nieuwe dagsoorten kon bijschrijven. Aangezien Folkert Jan een telescoop bij zich heeft, valt er misschien wel meer te halen. Met een telescoop kun je nog beter het gebied scannen. Daarnaast wil Folkert Jan de Zomertaling ook graag even zien die ik hier had, voor hem nog een nieuwe jaarsoort. We klimmen op de uitkijktoren en beginnen met scannen. Folkert Jan scant het plas/dras, ik scan vooral de lucht voor roofvogels en de toppen van struiken en bomen voor een eventuele Klapekster. Het duurt niet lang of Folkert Jan ontdekt een zeer goeie soort, een prachtige zomerkleed Roodhalsfuut op de plas. In ieder geval voor mij een nieuwe Fochteloërveen-soort en een goeie bonus. Door het warme weer gaan de roofvogels op thermiek met naast een groepje Buizerds ook ten minste één Havik. Havik is een welkome soort aangezien ik de soort niet kekkend in Bankenbos had op een vaste plek, zoals afgelopen tijd regelmatig het geval.

Esmeer e.o. (plas/dras met uitkijktoren)

 1. Roodhalsfuut – 11:09
 2. Waterral – 11:11
 3. Havik – 11:14
 4. Bruine Kiekendief – 11:22
Roodhalsfuut (Foto: Folkert Jan Hoogstra)

Na een mooi rondje Esmeer fietsen we nu richting Smilde / Bovensmilde, om door de uitgestrekte akkers ten oosten van het Fochteloërveen richting Ravenswoud te fietsen. Voordat we het veen uitfietsen meen ik Kleine Bonte Specht te horen. Het geluid komt uit een stukje bos met veel berken en eiken, waaronder ook een mooi aandeel dood hout. We staan hier even stil in de hoop de vogel in het vizier te krijgen. Ik hoor de Kleine Bonte Specht vervolgens weer roepen, een typisch ‘kiek-kiek-kiek’, nu is bij mij het laatste beetje twijfel weg. Het geluid lijkt vanuit één van de berken te komen. Ook leuk vanaf deze plek zijn meerdere roepende Kraanvogels (vanuit de verte) en een Goudvink.

Kolonieveld (pad richting buitengebied Bovensmilde)

 1. Kleine Bonte Specht – 11:42
Locatie met o.a. Kleine Bonte Specht

Dan volgt een flinke fietstocht door de akkers tussen het Fochteloërveen en Smilde / Bovensmilde. Rondom één van de boerderij zingt onze tweede Zwarte Roodstaart van de dag. Een mooie groep Kramsvogels vliegen roepend over, alsook een groepje Roeken. Bij de zandwinplas vinden we naast enkele zwaluwen ook meerdere Futen. De temperatuur is inmiddels opgelopen tot 23 graden, wat een heerlijke zwoele lentedag.

Buitengebied tussen Fochteloërveen en Smilde / Bovensmilde

 1. Kramsvogel – 11:56
 2. Roek – 12:16
 3. Fuut – 12:26

Op naar het Ravenswoud, waar we meerdere deelgebieden zullen bezoeken. De eerste stop is bij de akkers Lycklemavaart, de tweede stop is de welbekende 7-vormige uitkijktoren in het bos vanwaar je prachtig uitzicht hebt over het Fochteloërveen. Nadat we vanuit de toren het gebied en de lucht hebben afgezocht, zullen we de Compagnonsbossen ingaan. Hier in de bossen staat een huis waar steevast Ringmussen zitten. We gaan ook Ravenswoud zelf in, voor Turkse Tortel. Deze doorgaans algemene duivensoort is schaars in de omgeving. In Veenhuizen heb ik er zelden één en tijdens onze vorige big day konden we de soort ook niet vinden.

Bij de akkers Lycklemavaart hebben we meteen succes met een Gele Kwikstaart, mijn eerste voor 2021. Zo gaat het lekker met nieuwe jaarsoorten de afgelopen dagen. Ook zien we een Knobbelzwaan zitten in een plasje, een goede Fochteloërveen-soort ook. Even zal later blijken dat Knobbelzwaan vandaag een stuk minder schaars is. Bij de uitkijktoren hebben we succes met een zingende Kleine Barmsijs en ziet Folkert Jan in de verte een Boerenzwaluw langsvliegen. De Ringmussen bij het huis in de Compagnonsbossen geven zoals verwacht thuis, maar Turkse Tortel laat het wederom afweten. In het verleden hebben we vaak Turkse Tortels gezien in Ravenswoud, maar de soort lijkt zeer schaars te zijn geworden.

Ravenswoud – Akkers Lycklemavaart

 1. Gele Kwikstaart – 12:40
 2. Knobbelzwaan – 12:40

Ravenswoud – Uitkijktoren ‘de zeven’

 1. Kleine Barmsijs – 13:08
 2. Boerenzwaluw – 13:20

Ravenswoud – Compagnonsbossen

 1. Ringmus – 13:58
Uitkijktoren de ‘7’
Uitzicht vanuit de ‘7’

Hoog tijd om naar het informatiecentrum en omliggende deelgebieden te gaan, waar we hopen weer een paar nieuwe soorten te zien. We zitten inmiddels op 94 soorten en onze grootste missers betreffen Turkse Tortel, Koperwiek (de dag voor onze big day had ik er nog een paar), Smient, Tafeleend en Blauwe Kiekendief. We gaan er vanuit dat er nog wel ergens een Klapekster zit, maar het is nog niet gelukt de soort te vinden, ondanks herhaaldelijk toppen van bomen en struiken af te speuren. Onderweg naar het informatiecentrum stoppen we bij het Compagnonsveld, en met succes. We zien meerdere Wilde Zwanen tussen Knobbelzwanen. De Kleine Zwanen die hier onlangs nog zijn gemeld, zijn gevlogen. Verderop in het veld staan nog enkele Kraanvogels.

Compagnonsveld e.o.

 1. Wilde Zwaan – 14:23

Nabij het informatiecentrum zien we al snel de laatste twee eendensoorten die nog redelijkerwijs mogelijk waren. Smient en Tafeleend, vlak bij elkaar. Ook zien we opvallend veel amfibieën, waarvan vele parende. Gewone Padden, Bruine Kikkers maar ook felblauwe Heikikkers. Ook hier weer Kraanvogels, twee vogels vrij dichtbij. Dan komt er een melding bij Folkert Jan binnen van een Koereiger bij Groningen. Deze wil Folkert Jan graag zien voor zijn jaarlijst, dus onderbreken we even onze big day en fietsen in rap tempo naar Veenhuizen.

Parende Bruine Kikkers
Blauwe Heikikker (mannetje)

Voor we het weten arriveren we in Koningslaagte, een mooi weidevogelgebied. Al snel zien we de Koereiger zitten langs een slootje, bij een paartje Knobbelzwaan. Een erg toffe waarneming, pas mijn 3e Koereiger in Nederland en de vogel is leuk te zien. Op een gegeven moment vliegt de vogel op en gaat verderop in het weiland weer zitten. Na deze geslaagde twitch gaan we weer terug naar waar we gebleven waren. Het laatste dagdeel doen we per auto en te voet. We parkeren de auto nabij een bosje en lopen weer richting het informatiecentrum. Op een bankje eten we wat, genieten van de vogelrijkdom en de rust, maar zien hier geen nieuwe dagsoorten meer.

Informatiecentrum e.o.

 1. Smient – 15:07
 2. Tafeleend – 15:09
Koereiger bij Groningen (Foto: Folkert Jan Hoogstra)
Omgeving van het informatiecentrum

Inmiddels staat de teller al heel lang op 97 soorten, is ons geluk op? we denken van niet en gaan rustig door. De 100 soorten aantikken moet toch lukken, daar zijn we van overtuigd. Ook al wordt het flink sprokkelen en extra moeite doen voor nieuwe soorten. Rond 19:30 lopen we het lange fietspad op dat dwars door het Fochteloërveen loopt. Vanaf het fietspad verwacht ik in ieder geval nog wel een Blauwe Kiekendief te zien. Deze soort zag ik de afgelopen tijd vaak vanaf het fietspad. Ook had ik zeer recent nog een Klapekster vanaf het fietspad. Daarnaast hebben me misschien geluk met een baltsende Watersnip, Tapuit en wie weet zit Paapje weer in het gebied. Ook Oeverzwaluw behoort nog tot de mogelijkheden. We zien nog een mooie groep overvliegende Kramsvogels, maar een Koperwiek zit er helaas niet tussen.

Dan meen ik in de verte, laag over het veen tegen de bosrand aan, een jagend vrouwtje Blauwe Kiekendief te zien. Het kan haast niks anders zijn. Helaas is de vogel maar zeer kort in beeld en lukt het Folkert Jan niet de roofvogel in beeld te krijgen. Maar niet getreurd, want vlak hierna doemt er vanuit het niets een prachtig mannetje Blauwe Kiekendief op, mooi dichtbij. Wellicht heeft de vogel ergens een slaapplek in het veen. Het blijft voor mij één van de mooiste roofvogels, mannetje Blauwe Kiekendief. Een elegante en staalblauwe verschijning zo’n beetje in het laatste daglicht. Als we weer teruglopen naar de auto besluit ik voor de zoveelste keer vandaag een poging te doen een Klapekster te vinden. Iedere boom- en struiktop scan ik af. En dit keer is het dan toch raak. Ver in het gebied, maar onmiskenbaar, een Klapekster in de top van een boom. Folkert Jan zet de telescoop er nog even op, zodoende is de vogel nog leuk te zien. Zo gaat het toch weer even lekker, twee nieuwe dagsoorten in korte tijd in het laatste daglicht.

Fietspad e.o.

 1. Blauwe Kiekendief – 19:54
 2. Klapekster – 19:59
Uitzicht vanaf één van de zijpaadjes door het veen

Blauwe Kiekendief en Klapekster, twee prachtige soorten die eigenlijk ook niet mochten ontbreken vandaag, geven ons een boost. Die 100 soorten gaat toch echt wel lukken voor vandaag. Er is sowieso één soort waarvan ik weet dat die nog wel gaat lukken vandaag, Bosuil. Vorige week nog een roepend vrouwtje in Bankenbos. Maar zover is het nog niet, het is nog niet donker. We rijden weer richting Veenhuizen en gaan weer Bankenbos in. We parkeren de auto in het bos en lopen weer het fietspad op. Het duurt niet lang of soort nummer 100 kondigt zich aan, een baltsende Watersnip. 10 minuten later dient zich het grotere familielid van de Watersnip zich aan, een Houtsnip. Deze vogel maakt fraaie baltsvluchten langs de bosrand met zijn opvallende ‘zzip’ roep.

Bankenbos / fietspad

 1. Watersnip – 20:37
 2. Houtsnip – 20:47

Het begint inmiddels donker te worden en we rijden weer naar Veenhuizen. Het is 21:00 geweest en in verband met de avondklok besluit Folkert Jan weer naar huis te gaan. Hij zal ook nog even Porseleinhoen proberen in De Onlanden bij Peize (met succes blijkt later). Ik trek me even terug in huis, neem een verfrissende douche, eet en drink wat, en ga 22:00 weer naar buiten. Het is een prachtige, nogal zwoele avond en ik acht de kans groot dat Bosuil nog wel even van zich laat horen. Ik ben amper het huis uit of ik meen in de verte vanuit Bankenbos al een mannetje te horen. Ik sta even stil, maar hoor niks meer. Behoedzaam loop ik richting het bos. Eenmaal in het bos duurt het niet lang of ik hoor een mannetje Bosuil roepen, niet ver van mij vandaan. Ook leuk is een Boomkikker die roept vanuit de ijsbaan, nooit geweten dat ze hier ook al zitten. Elders in het Fochteloërveen had ik de soort vorig jaar roepend op meerdere plekken.

Bankenbos

 1. Bosuil – 22:13
De Bosuil kon als laatste dagsoort worden weggestreept

Ik hoor verder nog wat Smienten roepend overvliegen, maar geen nieuwe dagsoorten meer. Ik besluit dat het ook meer dan leuk is geweest voor vandaag. Het was weer een mooie en enerverende dag vogelen in het Fochteloërveen met maar liefst 102 soorten, een mooi aantal. Daarnaast ook nog wat leuke afleiding van een Koereiger bij Groningen. Op naar de volgende big day ergens in de tweede helft van april. Dan zal de soortensamenstelling weer anders zijn. Ik kijk er weer naar uit. Hieronder nog een opsomming van de grootste missers vandaag, maar ook bonussoorten.

Grootste missers:

 • Koperwiek (de dag ervoor had ik er nog meerdere)
 • Turkse Tortel (algemene soort, maar zeer schaars hier in de omgeving)
 • Kruisbek (ze zitten er, maar je hebt er geluk voor nodig)
 • Zeearend (recent nog twee vogels gezien, maar mogelijk zijn ze inmiddels gevlogen)

Bonussoorten

 • Roodhalsfuut (schaars)
 • Zomertaling (schaars)
 • Boomleeuwerik (schaars)
 • Kleine Plevier (schaars)
 • Gele Kwikstaart (had ik niet op gerekend al)
 • Kleine Barmsijs (schaars, ik had er recent geen enkele meer)
 • Kleine Bonte Specht (lastige soort, ook al broeden ze hier)


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Blog op WordPress.com.

%d bloggers liken dit: