Deception Tours 1

24/27 september 2020: DT1 Vlieland

Het weekend van 25/27 september stond weer in het teken van het eerste DT (Deception Tours) weekend op Vlieland. Met tientallen vogelaars Vlieland uitkammen in de hoop zoveel mogelijk schaarse- en zeldzame vogels te vinden. Het plan was om dit weekend eens een dagje eerder te gaan om de grote drukte voor te zijn.

We gaan weer gezellig kamperen op natuurkampeerterrein Lange Paal, lekker centraal op het eiland. Jeroen, Merel en Gijs zullen de vrijdag bij ons aansluiten. De weersverwachting was spannend, een stormachtig karakter en veel regen was de voorspelling. Een voorspelling blijft een voorspelling, we zien wel hoe het loopt. We keken er weer erg naar uit om op ons favoriete eiland te gaan vogelen.

Donderdag 24 september

Donderdagochtend staat Folkert Jan al lekker vroeg voor mijn deur. Nog een laatste beetje koffie naar binnen werken, nog wat laatste spullen inpakken en vervolgens rijden we rustig richting Harlingen. Onderweg wordt er over bijna niks anders gepraat dan wat we mogelijk zullen zien het komende weekend. In landen als Engeland en Noorwegen waren alweer leuke Amerikaanse dwaalgasten ontdekt. De vraag is altijd of wij, en in hoeverre, hier iets van meekrijgen. We gaan er weer tegenaan.

Onze reis verloopt spoedig, al is het wel propvol op de boot. Om 10:30 zetten we voet op Vlie, pakken onze bagage en huren voor het hele weekend een fiets. Onze bagage wordt gedropt op Lange Paal. Hier zetten we in alle rust onze tent op. We besluiten dit weekend een weekendlijst bij te houden met de soorten die we zien. Onderweg op de fiets al een scala aan algemene soorten. Tijdens het opzetten van de tent ook al wat leuke vogeltrek zoals overvliegende Kruisbekken en Kleine Barmsijzen, een leuk begin.

We besluiten vervolgens in het bos van Lange Paal te beginnen met vogelen. Dit levert als hoogtepunt een Zwarte Mees op. Niet echt zeldzaam op Vlieland, maar toch vrij schaars. Een soort die we niet ieder DT-weekend hebben. Een gehoopte eerste Bladkoning voor het weekend is ons nog niet gegund, maar deze komt ongetwijfeld nog later dit weekend. Langs de Postweg zie ik wel nog kortstondig een juveniele Zandhagedis.

Oude Eendenkooi, zoals gewoonlijk rustig qua vogels. Toch blijft het voor mij het mooiste bos op Vlieland

Op een veldje tussen Lange Paal en de Nieuwe Eendenkooi zien we veel vogels foerageren. Het blijken tientallen Graspiepers, Kneutjes, Vinken en en een Tapuit en Roodborsttapuit. In de Nieuwe Eendenkooi is het altijd fijn wandelen, net als in de idyllische Oude Eendenkooi. Het zijn vooral de herinneringen aan leuke soorten uit het verleden die we op deze plekken koesteren, in mijn geval Noordse Waterlijster, Blauwe Rotslijster en Raddes Boszanger. qua vogels is het er nu vrij rustig. Wel leuk zijn een Keep, Vuurgoudhaan en wat overvliegende Lepelaars.

Posthuiswad

We fietsen richting Bomenland en stoppen even in de vogelkijkhut aan het Posthuiswad, om wat nieuwe weekendsoorten binnen te tikken. Zoals altijd leuke groepen wadvogels zoals Zilverplevier, Bergeend, Rosse Grutto, Pijlstaart, Rotgans, Wulp en vele tientallen foeragerende- en poetsende Lepelaars. In Bomenland is het net als in de andere bossen rustig. Groepjes Goudhanen her en der, Koperwiek, Boomkruiper, Grote Bonte Specht. Het hoogtepunt is een mooie Havik die laag langs vliegt. We keren terug naar Lange Paal en genieten van een maaltijdsalade. Genoeg gevogeld.

Zonsondergang

Vrijdag 25 september

De volgende dag fietsen we om 08:15 langzaam richting het dorp en stoppen we op het Westerse Veld waar we een wandeling maken. Zo’n 60 Lepelaars schitteren in de ochtendzon, Eiders, Steenlopers, Bontbekplevier en een Groenpootruiter. In het dorp zien we op de begraafplaats een Tapuit en tikken we Huismus en Turkse Tortel in voor het weekend. Na wat boodschappen te hebben gedaan fietsen we richting de oostpunt. Bij de waterzuivering onze eerste Grote Gele Kwikstaart van het weekend. Om 10:30 a 11:00 zal de grote meute van DT arriveren.

In de bosjes en tuintjes rondom het rijkswaterstaatgebouw zit niks noemenswaardigs. Op het havenstrand de eerste druk heen en weer lopende Drieteenstrandlopers. Ook zien we hier wat leuke planten zoals Blauwe Zeedistel, Stekend Loogkruid en Zeepostelein. Vervolgens kammen we de oostervallei en camping Stortemelk uit. Dit levert op wat groepen Vinken, Putters, Kepen, Groenlingen, Vuurgoudhaan en enkele Roodborsttapuiten na, niks op. Boven de ijsbaan vliegt een Sperwer en laten twee Grote Gele Kwikstaarten zich leuk bekijken.

Blauwe Zeedistel

Onderweg terug naar Lange Paal zien we de eerste leuke schaarse soort: Kleine Rietgans op het Westerse Veld. De vogel zit er wat versuft bij, wellicht uitgeput na een flinke tocht. Een nieuwe eilandsoort voor ons. Langs het pad van twintig zien we zes Goudplevieren overvliegen. Ondertussen zijn ook Jeroen, Merel en Gijs gearriveerd op het eiland. Er wordt besloten gezellig uit eten te gaan in het dorp. Een tweede vrij rustige dag op Vlieland vogels kijken. Het weer was beter dan voorspeld: nauwelijks regen en ook met de wind viel het erg mee. Op naar zaterdag.

Kleine Rietgans, een leuke en schaarse Vlieland-soort (Foto: Folkert Jan Hoogstra)

Zaterdag 26 september

07:30, hoog tijd om op te staan, de lucht is zwanger, volop vogeltrek boven Vlieland. Snel wat cafeïne naar binnen werken, broodje eten. Boven Lange Paal al veel vogels: overtrekkende Vinken, Sijzen, Kleine Barmsijzen, Kepen, Blauwe Reiger, Boompiepers, Grote Stern, Boomleeuwerik, Appelvink, Koperwieken, Zanglijsters. Als dit een voorbode is…? een spannend begin van een memorabele vogeldag op Vlie?

Het plan is om vandaag eerst richting Kazerne / Kroonspolders te gaan voor een leuk scala aan nieuwe weekend soorten, en de vogeltrek te bekijken. Onderweg al de eerste leuke meldingen via de DT1 appgroep: Morinelplevier overvliegend, Sperwergrasmus in de bosjes, Dwerggors. Terwijl de Kleine Barmsijzen, Sijzen en ander leuks maar blijven komen, horen we in Bomenland een opvallend roepje. Mogelijk een Siberische Tjiftjaf. Helaas is de vogel na verloop van tijd stil en kunnen we niks vinden.

In Bomenland
Sijs (Foto: Folkert Jan Hoogstra)

Het is heerlijk weer om te vogelen, nagenoeg windstil en droog. Het is ook goed te merken aan de vogels. Er zit van alles op het eiland en er vliegt steeds van alles over. In de DT1 appgroep is het nu al drukker met meldingen dan de dag ervoor. Spannend vogelen. Verderop in Bomenland langs de weg laten Sijzen en een Vuurgoudhaan zich leuk bekijken. Als we onze fiets parkeren bij de ingang van de Kroonspolders krijgen we te horen dat de Sperwergrasmus lastig is, onvindbaar.

De bosjes rondom de Kroonspolders zitten vol met vogels, in korte tijd zien we hier zangvogels zoals Fitis, Tuinfluiter, Braamsluiper en Zwartkop. Heggenmussen, Tjiffen en enkele zingende Cetti’s Zangers. Het is fantastisch. In de polders/plassen zelf veel eenden zoals Smienten en Wintertalingen, Waterhoen en Waterral. Ook zien we meerdere Watersnippen en vliegen er meerdere groepen Spreeuwen rond. Daar zal vast ergens een Roze Spreeuw tussen zitten, denk ik bij mezelf. Juist op dat moment komt er een melding van een Roze Spreeuw binnen, vlakbij ons.

Kroonspolders e.o.

Terwijl honderden Bonte Strandlopers en andere steltlopers het wad sieren, lopen we richting de plek van de Roze Spreeuw. De vogel zit uiteraard tussen vele gewone Spreeuwen. Het is uitkijken naar een lichter exemplaar tussen de donkere gewone exemplaren. Aanvankelijk missen we de vogel, maar gelukkig komt het voor alle aanwezigen goed. De Roze Spreeuw laat zich nu en dan leuk bekijken, soms tussen het prachtige felrode zeekraal. De eerste zeldzaamheid van het weekend is binnen.

Vervolgens stapelen de leuke soorten die we te zien krijgen zich snel op. Even verderop een Beflijster in de bosjes, twee Haviken ter plaatse, Bruine Kiekendief jagend, Slechtvalk op een paaltje met prooi, Dodaars, Kleine Zilverreiger, Oeverpieper en weer een tweetal Grote Gele Kwikstaarten mooi dichtbij. Hoe vaak je die beestjes ook ziet, ik wordt altijd weer blij van Grote Gele Kwikstaarten. Dan de melding van een Kortteenleeuwerik niet ver ons vandaan, op de kwelders.

Posthuiswad

Voor sommigen onder ons is Kortteenleeuwerik nog een nieuwe soort, zelf heb ik de soort in augustus 2017 getwitched een eiland verderop, Terschelling. Natuurlijk laat je de kans om zo’n leuke zeldzaamheid te zien niet lopen, zeker niet als er zo dichtbij een exemplaar is ontdekt. Terwijl de vogeltrek lekker doorgaat fietsen we snel richting de kwelders waar de ‘kortteen’ is ontdekt. Onderweg nog een overvliegende tikkende gors.

Meerdere soorten gorzen kunnen een tikkend roepje maken, mogelijk betrof het een Dwerggors. Bij de ingang van de ringbaan van Vlieland ploffen we onze fietsen neer en lopen die kant op. Onderweg merkt Folkert Jan een roepende Bladkoning op, eindelijk, de eerste dit weekend (en voor dit jaar). Heerlijk om weer dat niet te missen ‘tsie-wiet’ roepje te horen. Een DT-weekend is incompleet zonder een ‘blako’. Ondertussen hebben we via de DT-app gelezen dat de Kortteenleeuwerik nog steeds ter plaatste is en men rustig afwacht tot er meer vogelaars zijn gearriveerd.

De Kortteenleeuwerik blijkt alles behalve een makkie. Tussen lage kweldervegetatie zou de vogel zich ergens verschansen. Het is weer een gezellig samenzijn met vele goeie bekenden. Na een tijdje te hebben gezocht over de natte kwelders wordt de vogel door iemand vliegend opgemerkt. Zou ergens verderop weer geland zijn. Het duurt gelukkig niet lang of de vogel is weer in beeld en kan door iedereen mooi worden bekeken. En daar blijft het niet bij, als bijvangst scoren we een Roodkeelpieper, halleluja.

Vogelaars bij Kortteenleeuwerik / Roodkeelpieper

Een succesvolle twitch op de natte kwelders van Vlieland, tussen het prachtige rode zeekraal, onvergetelijk. Onderweg terug lopend naar onze fietsen nog wat meldingen van Dwerggorzen, die krijgen we vast nog te zien dit weekend, er lijkt sprake van een kleine influx van deze schaarse soort. Een IJsgors vliegt ter plaatse rond, ook leuk, mijn eerste dit jaar. We fietsen vervolgens richting de strandopgang bij het Reddingbootpad, in de hoop wat leuke zeevogels te zien.

Kleine Jager (Foto: Folkert Jan Hoogstra)

We zoeken een stabiele plek tussen de duinen en meteen is het raak. Een fraaie Kleine Jager ter plaatse op het strand. Grote Sterns blijven min of meer komen, foeragerende Drieteenmeeuwen en Grote Mantelmeeuwen, nu en dan een Roodkeelduiker langs, meerdere Jan-van-genten, Zwarte Zee-eenden, Geelpootmeeuw ter plaatse. Folkert Jan ziet waarschijnlijk in de verte twee foeragerende Grauwe Pijlstormvogels. Tijdens het aan zee zitten krijgen we een paar buien over ons heen. We waren voorbereid.

Geelpootmeeuw en Drieteenstrandloper (Foto: Jeroen Breidenbach)
Kazerne e.o. (westkant)

We besluiten het na ca anderhalf uur voor gezien te houden en gaan op zoek naar een Dwerggors welke vlakbij ons zou moeten zitten. We zien de ontdekkers staan en heel kort een gors in een duindoornstruik zitten. Verderop roept nog een Bladkoning, maar blijven scherp op de Dwerggors. Er arriveren nog enkele belangstellenden en al gauw zit de Dwerggors leuk in de top van een struik, ook die is gelukt. Mijn 3e Dwerggors in Nederland.

Na ook deze leuke soort te hebben binnen getikt, fietsen we weer langzaam vogelend terug naar Lange Paal. rondom het Posthuis vliegen enkele Boerenzwaluwen, hier een Tapuit, daar een Tapuit, nog wat Grote Gele Kwikken over ons heen. Er doet zich ook nog een leuk onverwacht hoogtepunt voor in de vorm van een vlinder. Een prachtige Argusvlinder.

Weer zo typisch dit. In de zomermaanden best veel tijd en energie gestoken in deze soort met niet of nauwelijks resultaat, en dan zo eind september tegen een exemplaar aan blunderen. Het betreft een mooi vers exemplaar. Mijn meest late waarneming van deze soort ooit. Een gelukstreffer.

Argusvlinder

Ik doe met Folkert Jan in het laatste licht van de dag nog een ultieme poging om een Klapekster te zien te krijgen, helaas tevergeefs. De naam ‘deception tours’ wordt zo nog enigszins in stand gehouden zullen we maar zeggen. We sluiten deze fantastische vogeldag af met een lekkere pizza in het sanitair gebouwtje. Daar waren we ook best aan toe na een dag lopen, slenteren en fietsen. De nacht verloopt behoorlijk onstuimig met windkracht 6-7 en nu en dan flinke regen, slapen doen we nauwelijks.

Zondag 27 september

De volgende ochtend met het eerste licht de tent uit en onder een koude douche, even goed wakker worden. Natuurlijk weer een cafeïne shotje in de vorm van wat heet kraanwater en oploskoffie en we kunnen er weer tegenaan vandaag. Folkert Jan, Merel en Jeroen zijn alvast aan zee gaan zitten, aangezien de wind nu nog lekker hard uit noord komt. Gijs ligt nog te slapen. Ik besluit via de veldjes bij de Nieuwe Eendenkooi richting zee te gaan in de hoop alsnog de Klapekster te vinden, weer zonder resultaat.

Een mooi begin van de zondag

Wel had ik alweer een Bladkoning te pakken en er vlogen veel lijsters rond, waaronder enkele Beflijsters. Honderden Koperwieken/Zanglijsters zijn aangekomen op Vlieland. De tweede Slechtvalk van het weekend vliegt rondjes boven de duinen. Aan zee valt het flink tegen, wat Alken/Zeekoeten zijn zo’n beetje het hoogtepunt. Jeroen en Merel gaan wat spullen pakken/opruimen terwijl ik met Folkert Jan en Gijs de duinen in ga.

Aan zee

We zien hier twee nieuwe weekendsoorten, een Paapje en Gekraagde Roodstaart. Ik zie nog kortstondig een Bladkoning in de bosjes bij de nieuwe kooi. Nog een handjevol Tapuiten, Beflijsters en opvallend veel Roodborsttapuiten. Nog een laatste poging voor Klapekster, maar nee, deze is ons niet gegund dit weekend. Op Lange Paal tijdens de lunch nog een Grauwe Vliegenvanger op een paaltje.

Grauwe Vliegenvanger (Foto: Folkert Jan Hoogstra)
Bomenland

Vervolgens vermaken we ons nog even in Bomenland, maar vinden naast de standaardsoorten geen bijzonderheden. Opvallend zijn de hoge aantallen Roodborst. Dan de melding van een Struikrietzanger bij de kazerne, toch maar even snel heen gefietst, geen nieuwe soort, maar daarom niet minder leuk. Zoals verwacht blijkt het kansloos deze terug te vinden in het onoverzichtelijke struweel, hopeloos zoals ons onderweg al werd verteld.

We vinden het wel best en fietsen rustig richting de boot, die om 16:45 vertrekt. We hebben nog zat tijd, dus geen gehaast. We krijgen nog flink wat regen over ons heen. Bij de boot treffen we de rest weer. Moe maar voldaan kijken we terug op een geslaagd vogelweekend op Vlie. Tot de volgende DT, waarschijnlijk DT3 van 30-10 / 01-11 in mijn geval.


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Blog op WordPress.com.

%d bloggers liken dit: