Onvergetelijke vogeltrekdag op de befaamde Telpost Breskens

Je moet iets voor de liefde en passie over hebben“, deze woorden schieten regelmatig door mijn hoofd. Ze komen vooral in me op als ik een moment heb waarbij ik me afvraag waar ik het allemaal voor doe. Het komt nogal eens voor als ik alles, maar dan ook echt alles laat vallen om een zeldzame vogel te twitchen. Of als ik om 03:30 de wekker zet om te genieten van vroege vogelzang, of om te gaan trektellen. En dan na een te kort nachtje slapen. Vogelen is een rare hobby zou je kunnen zeggen. Het houdt je in een greep, de fascinatie en schoonheid, niet weten wat er op je pad komt. Zie maar eens los te komen uit die greep, dat is heel moeilijk. Misschien maar goed ook, soms misschien niet.

Woensdagavond 17 april, 23:15 precies, station Breda. Ik sta op het punt om op de trein te stappen naar Roosendaal, vanwaar ik de trein neem naar Vlissingen. Vlak voor het instappen slaat nog een lichte twijfel toe, wel of toch maar niet gaan naar Breskens? Mijn ene voet nog op het perron, de andere voet in de trein. Ach, gewoon gaan, ook bij twijfel. De moeite laat zich morgen vast uitbetalen in leuke soorten daar in Breskens. Ik moest alleen een paar uurtjes zien te overbruggen in Vlissingen, een nachtje doorhalen. Je betaald al gauw de hoofdprijs in Vlissingen voor een overnachting. Maar het beloofde een mooie heldere nacht te worden, goed voor vogeltrek, dus ik zal me vast vermaken.

Na een mooie nacht met een mooie maan en sterren, flink wat kilometers wandelen in Vlissingen, en met nachttrekkers zoals Zanglijster (tientallen), Koperwiek, Watersnip, Kievit, Krakeend, Oeverloper en zelfs een Heggenmus is voor mij het beginsignaal gegeven van wat een memorabele dag trekvogels observeren en tellen zou worden. In de haven van Vlissingen begint precies om 04:28 een Zwarte Roodstaart er fanatiek op los te zingen, wat een heerlijk geluid terwijl het nog donker is. Helaas is het nog wel te donker om een Grote Burgemeester te vinden, die al geruime tijd in de haven zit.

bty
Het begin van een mooie dag

05:45: terwijl een tweede Zwarte Roodstaart zingt vanaf het treinstation, vaar ik langzaam met enkele medevogelaars richting Breskens. Het belooft een prachtige dag te worden, 22 graden, helder en een goeie oost/noordoosten wind. optimale weersomstandigheden voor flink wat vogeltrek bij Breskens. De vogeltrektelpost van Breskens is bekend vanwege de stuwende vogeltrek die er plaatsvindt in het voorjaar. Vogels die vanuit het zuiden terugkeren naar broedgebieden in het noorden, volgen hier de kustlijn. Bij Breskens staan trekvogels voor een keuze: het grote open water van de Westerschelde overvliegen of de kustlijn richting oost/noordoost volgen.

Al vanaf begin jaren ’80 worden vogels geteld vanaf de telpost Breskens, zodoende zijn al vele miljoenen vogels geteld vanaf deze post. Regelmatig worden er ook schaarse- en zeldzame doortrekkers gezien, geen wonder dat telpost Breskens zo in trek is bij vogelaars. Ieder voorjaar wordt de telpost dagelijks bezocht door vogelaars, soms staat men er met tientallen tegelijk. Hoe meer ogen, hoe meer er gezien en geteld wordt. Zo werden onlangs op één dag maar liefst een opmerkelijk aantal van 114556 Graspiepers geteld. Trektellen werkt verslavend, wachten op het onverwachte en mooie momenten.

Onderweg vanaf de haven van Breskens is het nog schemerig. Al gauw zijn de eerste zingende Sprinkhaanzangers en Nachtegalen voor mij dit jaar een feit. Drie Kramsvogels overvliegend en Zanglijsters lijken non-stop door te gaan. Even voor 06:30 arriveer ik op de telpost, waar al een mooie groep vogelaars staat. Ook Jeroen en Merel, die gisteren al op de telpost waren, tref ik aan. De lucht wordt van alle kanten verwachtingsvol afgespeurd, de spanning hangt in de lucht. Zowel alles wat binnendijks als buitendijks (boven strand en zee) vliegt wordt geteld. Heerlijke gezonde spanning.

bty
Telpost Breskens
DSC02863_zwartkopmeeuw
Zwartkopmeeuw (Foto: Merel Zweemer)

Binnen no time hebben we al van alles gezien: twee Lepelaars, Zwartkopmeeuw, twee Brandganzen en Graspiepers, Kneuen, Gele Kwikstaarten, Boerenzwaluwen– en Oeverzwaluwen vliegen zoals verwacht goed. Om 06:37 vliegt een Kleine Zilverreiger over de naastgelegen camping langs. De eerste roofvogel van de dag is om 06:40 een feit, Torenvalk. 06:43 wordt een vrouwtje Brilduiker over zee opgepikt, evenals de eerste Witgatjes en Regenwulpen. Om iedereen bij een eventuele zeldzame soort zo snel mogelijk te laten meegenieten, worden enkele referentiepunten afgesproken: vuurtoren, schepen, in zee staande palen, gebouwen, specifieke bomen en graafmachines.

DSC02915_lepelaars
Lepelaars (Foto: Merel Zweemer)
DSC02910_lepelaars
Lepelaars (Foto: Merel Zweemer)

Terwijl Veldleeuweriken naast de telpost zingen, worden de eerste Huiszwaluwen genoteerd. Om 06:52 een Grote Stern over zee en nog geen minuut later de eerste Bosruiter en Gierzwaluw van de dag (mijn eerste dit jaar). Om 07:18 komt een kleine vogel laag over de duinen richting de telpost gevlogen. Het beestje vliegt bijna tegen mij aan en heeft de vaart er goed in. Het blijkt een mooie Tapuit. Twee minuten later wordt er een klein valkje gezien, Smelleken. Een soort waar ik op hoopte en verwachtte vliegt om 07:34 langs, een schitterende Purperreiger. Om 07:59 zijn het twee Strandplevieren op het strand ter plaatse die voor vreugde zorgen in de tellersgroep, geweldig.

DSC02846_purper en blauwe
Purperreiger en Blauwe Reiger (Foto: Merel Zweemer)

08:18 vliegt de eerste van de vele Sperwers vandaag over. Niet lang daarna een Gekraagde Roodstaart en Roodborsttapuit. 08:43 de eerste Kluten die de Westerschelde lijken te gaan oversteken. Het duurde even, maar om 08:44 vliegt de eerste Beflijster langs. 19 minuten later nog twee vogels. 08:58 twee Dwergsterns en een mooi Paapje naast de telpost op een paaltje is een erg leuke waarneming. Ook tussen vele Gele Kwikstaarten een Engelse Kwikstaart ter plaatse. Om 09:15 passeert de eerste zeldzaamheid van de dag: een Grauwe Gors al roepend strak door. 09:27 vliegt een Koekoek redelijk dichtbij langs, erg fraai. Verderop in een stuk plas/dras een Dwergmeeuw ter plaatse. De ene na de andere nieuwe jaarsoort dient zich vandaag aan.

10:17 een Purperreiger die mooi dichtbij langskomt, net als even later twee Beflijsters. Dan volgt een spannend moment: er wordt een spannende kiekendief gezien, mogelijk een zeldzame Steppekiekendief. Na enig geduld komt de vogel tevoorschijn vanaf de zeedijk en wordt door iedereen opgepikt. Een slanke kiekendief die al jagend op kleine vogels richting noordoost vliegt. Al gauw blijkt het inderdaad om een prachtige Steppekiekendief te gaan, mooi moment! één van de vele hoogtepunten vandaag. Twee Patrijzen ter plaatse die zich mooi laten bekijken, mogen ook niet onvermeld blijven.

DSC02859_patrijs
Patrijs (Foto: Merel Zweemer)

Om 10:43 wordt er even rechts van de vuurtoren een Visarend gesignaleerd. De vogel vliegt ver en redelijk snel, de Westerschelde over. Om 11:20 zorgt een Koninginnenpage even voor wat leuke afleiding. Slechtvalk en Blauwe Kiekendief ter plaatse boven het riet en plas/drasgebied naast de telpost. Om 13:05 vliegt een Europese Kanarie tussen een groepje zwaluwen langs. Ook hangen er regelmatig Zwartkopmeeuwen boven de telpost. Vanaf een zuidelijker gelegen telpost in België worden geregeld interessante waarnemingen doorgegeven, zodat we er rekening mee kunnen houden.

DSC02831_koninginnepage
Koninginnenpage (Foto: Merel Zweemer)

bdr

Eerder vandaag werden er twee Roodstuitzwaluwen gemeld vanuit België die in noordoostelijke richting vlogen. Helaas zijn deze vogels langs ons heen ‘geglipt’. Gelukkig weten we drie doorgegeven Reuzensterns wel mooi op te pikken, schitterende vogels. Bruine Kiekendieven vliegen ook geregeld langs, een fantastische dag voor roofvogeltrek vandaag. Om 14:30 trek ik me even terug van het ‘vogeltrekgeweld’, het nachtje doorhalen begint zijn tol te eisen. Terwijl ik door mijn verrekijker continu de lucht afspeur wordt het me even zwart voor de ogen. Ik ben even minder scherp en voel de vermoeidheid toeslaan. Voor mij een teken om even een stukje te gaan lopen.

DSC02884_zwarte wouw
Zwarte Wouw (Foto: Merel Zweemer)

Na de benen even gestrekt te hebben voel ik me stukken beter. Ik ben mooi op tijd terug, want om 14:58 vliegt de eerste Boomvalk langs. Tegelijkertijd met een Zwarte Wouw die wel erg dichtbij langs komt gevlogen. Om 15:08 en 15:19 nogmaals Boomvalk. Om 15:24 gebeurt dan toch hetgeen wat we eerder vandaag misliepen: er is ophef, een mogelijke, nee, zeer zekere Roodstuitzwaluw vliegt zeer dichtbij langs! iedereen pikt deze snel op en vele vreugdekreten zijn het gevolg van deze fantastische waarneming. Dus toch nog een roodstuit vandaag! Roodstuitzwaluw is een zeldzame doortrekker waarvan er ieder jaar een ‘handjevol’ gezien worden in Nederland. Regelmatig komt er één langs Breskens.

20190418_164331
Jeroen en ondergetekende scannen de zee en strand af (Foto: Merel Zweemer)

Er lijken steeds meer roofvogels te vliegen. Ook soorten als Buizerd, Torenvalk en de ene na de andere Sperwer volgen elkaar op. Om 15:46 de tweede Zwarte Wouw, redelijk ver weg vliegend. Om 16:01 wederom drie Reuzensterns, dit keer wat dichterbij. Overigens worden niet alleen alle vogels geteld, ook vlinders en hommels. Om 17:00 houd ik het met Jeroen en Merel voor gezien. Het is meer dan mooi geweest. Even denk ik eraan nog een dagje te tellen, maar besluit even later toch maar weer op huis aan te gaan. De Grote Burgemeester in de haven van Vlissingen, die ik eerder vandaag niet wist te vinden, laat zich vanavond snel vinden en  mooi bekijken. Een mooie afsluiter.

DSC02907_reuzenstern
Reuzenstern (Foto: Merel Zweemer)

Het was bijzonder mooi om eindelijk eens de stuwende vogeltrek bij Breskens te ervaren. Men heeft niks teveel gezegd. Er werden vandaag (18-04-2019) maar liefst 58215 vogels geteld, verdeeld over 123 soorten. Graspieper was de talrijkste soort met meer dan 40.000 exemplaren. Voor een compleet overzicht van de soorten en aantallen, zie: Trektelling Breskens, 18-04-’19 Hier ga ik nog vaak terugkomen. Misschien op korte termijn weer. Een onvergetelijke vogeltrekdag. Iedereen bedankt voor de gezelligheid en het continu scherp zijn.

Aan het einde van de dag maak ik de eindbalans op wat betreft nieuwe jaarsoorten;

 1. Sprinkhaanzanger (Meerdere vogels zingende ter plaatse)
 2. Nachtegaal (Meerdere vogels zingend ter plaatse)
 3. Patrijs (Twee vogels ter plaatse, regelmatig opvliegend/zingend)
 4. Purperreiger
 5. Steppekiekendief
 6. Strandplevier (Twee vogels ter plaatse op het strand)
 7. Oeverloper
 8. Bosruiter
 9. Dwergmeeuw
 10. Zwartkopmeeuw
 11. Pontische Meeuw (Ter plaatse in haven Vlissingen)
 12. Grote Burgemeester (Ter plaatse in haven Vlissingen)
 13. Grote Stern
 14. Dwergstern
 15. Reuzenstern
 16. Koekoek
 17. Gierzwaluw
 18. Roodstuitzwaluw
 19. Paapje (Ter plaatse naast telpost)
 20. Tapuit
 21. Engelse Kwikstaart
 22. Europese Kanarie 
bty
Zonsondergang, Vlissingen

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Blog op WordPress.com.

%d bloggers liken dit: