Texel Big Day

Vogelrace voor het goede doel, de Huiszwaluw

Op zaterdag 12 mei 2018 vond de Texel Big Day plaats, een vogelrace voor het goede doel. Maar liefst 15 teams, bestaande uit doorgewinterde vogelaars, gingen met elkaar de strijd aan. Ieder team werd ondersteund door sponsoren om geld op te halen voor de Huiszwaluw. Deze vogelsoort heeft het lastig momenteel. Van het ingezamelde geld wordt o.a. nestgelegenheid gecreëerd voor de Huiszwaluw op Texel.

31882744_1427614684011274_3252121860409655296_n
Huiszwaluw, het goede van de Texel Big Day 2018 (Foto: Marc Plomp)

Tijdens de Big Day ga je 24 uur non-stop vogelen met als doel het waarnemen van zoveel mogelijk soorten binnen een bepaald gebied. Het betrof de tweede keer dat dit evenement plaatsvond en werd georganiseerd door Vogelinformatiecentrum Texel, Nationaal Park Duinen van Texel in samenwerking met Vogelbescherming Nederland en SOVON.

Texel: Ieder jaargetijde een genot voor vogelaars

Vorig jaar was ik er niet bij, dit jaar wel, samen met Folkert Jan en Gijs. Dankzij de enorme afwisseling in landschappen en biotopen op Texel, kun je met een beetje geluk op een dag +/- 150 vogelsoorten waarnemen, vooral op een goeie vogeltrekdag in april/mei of september/oktober. Geen wonder dat Texel zo in trek is bij vogelaars.

32367053_633038650421544_8726305258256465920_o
Texel, een mekka voor vogels en vogelaars (Foto: Harvey van Diek, http://www.harveyvandiek.nl)

Vorig jaar wist mijn team ‘Rock around the clock’ (toen bestaande uit Folkert Jan, Gijs en Jeroen) maar liefst 149 soorten te zien en te horen, en werd een nieuw dagrecord vogels kijken op Texel neergezet. Dit jaar bleven we steken op de 146 soorten, ook een prima score. We hebben ruim 164 km gefietst tijdens de Texel Big Day.

De grote dag: 12 mei 2018

Wekenlang hebben we er naar uit gekeken, de Texel Big Day. Eindelijk is het zover.

11 mei 2018, 23:35; goed uitgerust, fit en alert. Onze rugzakken zijn volgepropt met eten, drinken en de benodigde middelen zijn ingeslagen. Verrekijkers, telescopen, telefoons, powerbanks, fotocamera en geluidsrecorder. Even voor 00:00 staan we in De Cocksdorp klaar met door de organisatie geregelde e-bikes (elektrische fietsen). We moeten het doen met één batterij de gehele big day, dus sparen we zoveel mogelijk energie door alleen de elektrische ondersteuning te gebruiken als we écht goed moe zijn.

00:00, het startsein van de Texel Big Day is gegeven door Marc Plomp en we gaan ervandoor, samen met nog wat teams. Andere teams beginnen ietsje later. Om 00:03 staan we net buiten De Cocksdorp met onze oren gespreid te luisteren, en worden de eerste dagsoorten ingevoerd via Obsmapp, het ‘digitale notitieboekje’. Regelmatig worden de ingevoerde waarnemingen van de teams geüpload. Hierdoor is via waarneming.nl de tussenstand van de teams live te volgen.

00:00 – 00:15: De Cocksdorp e.o.

 • #1: Grauwe Gans (00:03)
 • #2: Meerkoet (00:07)
 • #3: Wilde Eend (00:08)
 • #4: Fuut (00:09)
 • #5: Scholekster (00:10)
 • #6: Grutto (00:11)
Screenshot_20180513-165041
De eerste dagsoorten zijn een feit

Een Bosrietzanger, welke onlangs bij De Cocksdorp is gemeld, wordt niet gehoord. We stappen snel weer op de fiets en zetten koers richting het zuidwesten, naar een bosje waar onlangs een Ransuil is gezien, een vrij schaarse soort op Texel. Onderweg hiernaartoe horen twee nieuwe dagsoorten.

00:30 – 00:45: Hanenplas

 • #7: Nachtegaal (00:33)
 • #8: Kluut (00:40)

Rond 01:00 arriveren we nabij De Slufter. De Ransuil geeft niet thuis, maar die kunnen we gelukkig elders ook nog doen. Wel horen we in het holst van de nacht weer twee soorten roepen.

01:00 – 01:30: Eierland / Slufterhoek 

 • #9: Grote Stern (01:05)
 • #10: Zilverplevier (01:08)

De volgende stop is een aardig stukje fietsen, het Grote Vlak. Hier hopen we op het Porseleinhoen, ook vrij schaars op het eiland. Onderweg tijdens de vrij lange fietstocht weer een handjevol dagsoorten, waarvan een langsvliegende Kerkuil de beste soort is, aangezien deze niet altijd gegarandeerd is op een big day.

01:15 – 01:30: Eierland / Akiab

 • #11: Kerkuil (01:17)
 • #12: Blauwe Reiger (01:23)
 • #13: Tureluur (01:26)
 • #14: Kievit (01:26)
 • #15: Bergeend (01:26)

Rond 02:45 arriveren we bij het Grote Vlak, een mooi stuk natte duinvallei. Hier zitten we een poosje te luisteren en horen eerst enkele algemene soorten. Om 03:00 horen we plots een Waterral zingen tot onze vreugde. Op deze soort hadden we niet gerekend, omdat deze tijdens een rondje voorbereiding niet lukte. Om 03:06 horen we Porseleinhoen roepen. In totaal roept het beestje slechts enkele keren.

02:45 – 03:30: Grote Vlak

 • #16: Rietzanger (02:50)
 • #17: Wulp (02:50)
 • #18: Kleine Mantelmeeuw (02:50)
 • #19: Slobeend (02:58)
 • #20: Waterral (03:00)
 • #21: Porseleinhoen (03:06)
 • #22: Zilvermeeuw (03:08)
 • #23: Zomertaling (03:23)
 • #24: Krakeend (03:24)

Een maximale score bij Grote Vlak, we fietsen weer een stukje terug naar het noorden, richting de Staatsbossen. Dit is een langgerekt bosgebied bestaand uit meerdere gedeeltes, aan de westkant van Texel. Even na 04:00 stoppen we op de Westerslag. Een Koekoek is er lekker vroeg bij. We komen hier ook andere teams tegen. Het duurt niet lang of een Houtsnip maakt baltsvluchten boven onze hoofden. Een stuk verderop zit een Nachtzwaluw prachtig te zingen.

Dankzij tips van een ander team zien we noorderlijker ook een Ransuil vliegen. Tussen 04:30 en 04:45 komt het bos helemaal tot leven en beginnen steeds meer vogels met zingen. Een flink scala aan nieuwe dagsoorten kan worden genoteerd. Opeens zingen overal Roodborsten en Merels. De vroege ochtendsessie blijft voor mij het mooiste gedeelte van de big day.

04:00 – 05:20: Staatsbossen e.o.

 • #25: Koekoek (04:12)
 • #26: Gekraagde Roodstaart (04:15)
 • #27: Houtsnip (04:15)
 • #28: Groenpootruiter (04:17)
 • #29: Nachtzwaluw (04:17)
 • #30: Witgat (04:26)
 • #31: Ransuil (04:34)
 • #32: Roodborst (04:40)
 • #33: Zanglijster (04:40)
 • #34: Merel (04:42)
 • #35: Boomleeuwerik (04:56)
 • #36: Winterkoning (04:59)
 • #37: Koolmees (05:00)
 • #38: Fitis (05:03)
 • #39: Stormmeeuw (05:05)
 • #40: Graspieper (05:06)
 • #41: Grasmus (05:06)
 • #42: Zwartkop (05:07)
 • #43: Boomkruiper (05:11)
 • #44: Zwarte Kraai (05:11)
 • #45: Tjiftjaf (05:13)
 • #46: Heggenmus (05:15)
 • #47: Kauw (05:15)
 • #48: Vink (05:19)
heggenmus harvey
Heggenmus (Foto: Harvey van Diek, http://www.harveyvandiek.nl)

Op naar vakantiepark De Krim en het Krimbos bij De Cocksdorp, alwaar we hopen op weer enkele schaarse soorten. We fietsen weer een heel stuk naar het noorden. Onderweg stoppen we een paar keer en vanaf de fiets zien en horen we weer een hele reeks aan soorten.

05:20 – 06:15: Tussen De Koog en vakantiepark De Krim

 • #49: Ekster (05:23)
 • #50: Spreeuw (05:28)
 • #51: Roodborsttapuit (05:28)
 • #52: Huismus (05:32)
 • #53: Witte Kwikstaart (05:33)
 • #54: Boerenzwaluw (05:33)
 • #55: Kneu (05:33)
 • #56: Houtduif (05:33)
 • #57: Aalscholver (05:34)
 • #58: Gele Kwikstaart (05:34)
 • #59: Lepelaar (05:43)
 • #60: Regenwulp (05:53)
 • #61: Bruine Kiekendief (05:56)
 • #62: Turkse Tortel (06:08)
 • #63: Eider (06:10)
robotap harvey
Roodborsttapuit (Foto: Hayvey van Diek, http://www.harveyvandiek.nl)

Als we arriveren in De Krim, zijn we nog niet meteen op de plek waar we moeten zijn voor Zomertortel, een soort die hard achteruit gaat als broedvogel momenteel. Terwijl we wat door het park fietsen en lopen noteren we nog wat algemene soorten. Het duurt gelukkig niet lang of we horen de Zomertortel koeren, schitterend. De vogel bevind zich op het dak van een vakantiehuisje.

06:15 – 06:45: Vakantiepark De Krim

 • #64: Braamsluiper (06:17)
 • #65: Groenling (06:19)
 • #66: Holenduif (06:22)
 • #67: Tuinfluiter (06:24)
 • #68: Pimpelmees (06:25)
 • #69: Putter (06:27)
 • #70: Gierzwaluw (06:38)
 • #71: Zomertortel (06:43)

Onze volgende stop is het nabijgelegen Krimbos, een afwisselend stukje bos met gemengd loof- en naaldbos en veel variatie in kruiden- en struiken. Goeie soorten hier zijn zingende Fluiter en Staartmees. Een Gaai welke zich stiekem door het dichte groen beweegt, is ook een welkome soort.

06:50 – 07:10: Krimbos

 • #72: Waterhoen (06:50)
 • #73: Fluiter (06:50)
 • #74: Kuifeend (06:52)
 • #75: Buizerd (06:54)
 • #76: Gaai (06:58)
 • #77: Staartmees (07:10)
32375922_633036253755117_2895386261965504512_o
Team ‘Rock around the clock’ (Foto: Harvey van Diek, http://www.harveyvandiek.nl)

Ruim 7 uur bezig en bijna alle targets op de bezochte locaties zijn binnen, hoewel soms met enige moeite. Hoogste tijd om naar de noordpunt van Texel te gaan, en wel naar De Tuintjes. Hier hopen we iets mee te pakken van de vogeltrek. De Tuintjes levert vaak leuke soorten op en kan spannend vogelen zijn. Via de appgroep ‘Teams Texel Big Day 2018’ wordt dan ook al gauw een eerste leuke soort vanuit De Tuintjes gemeld, een vrouwtje Grauwe Klauwier. Het zal één van de vele goeie soorten zijn die we hier zien.

32562058_633036843755058_1370460606011801600_o
Vogelaars op de noordpunt van Texel (Foto: Harvey van Diek, http://www.harveyvandiek.nl)

De Grauwe Klauwier kunnen we snel inkoppen en ook een mannetje Tapuit op een duintop is een mooie soort. Dan worden er één of meerdere Bijeneters gemeld via de app, spannend! de vogels zouden over De Tuintjes vliegen wat betekent dat ze te zien zouden moeten zijn voor ons. Aanwezige vogelaars bij het Renvogelveld melden ons dat ze net Bijeneters hebben gehoord. We scannen intensief de lucht af, Bijeneter zou wel een hele fraaie soort zijn!

We zien aanvankelijk niks, maar als we net De Tuintjes willen inlopen nadat we onze fietsen hebben gestald, wordt er naar ons geroepen. Degene die naar ons roept ziet een Bijeneter. Vol verwachting scannen we de lucht af en ja, al snel zie ik verderop een  kleurrijke vogel met een sierlijke vlucht vlak boven de duinen vliegen. Al snel hebben Folkert Jan en Gijs de vogel ook in beeld, gaaf! Een fantastische bonus voor de big day.

16735160
Bijeneter (Foto: Joop Scheijbeler)

Als we De Tuintjes inlopen komen we wederom meerdere vogelaars tegen, waaronder ook andere teams. Even verderop blijkt dat de Bijeneter ter plaatse zit in een boompje. Even is de vogel mooi te zien door de telescoop. We lopen snel verder naar de trektelpost waar we over zee gaan kijken. Er is veel trek van zwaluwen en we noteren enkele zeevogels. Ook leuk is een zingende Grauwe Vliegenvanger vanuit het eerste bosjescomplex. Een Paapje vinden we niet ondanks goed zoeken. Een geweldige score in De Tuintjes, dat bekend staat om de vele trekvogels die je er kunt zien.

07:20 – 08:20: De Tuintjes (Bosjescomplex, trektelpost en Noordzee)

 • #78: Grauwe Klauwier (07:22)
 • #79: Tapuit (07:27)
 • #80: Huiszwaluw (07:28)
 • #81: Bijeneter (07:33)
 • #82: Grauwe Vliegenvanger (07:39)
 • #83: Sprinkhaanzanger (07:42)
 • #84: Boompieper (07:45)
 • #85: Paarse Strandloper (07:49)
 • #86: Drieteenstrandloper (07:52)
 • #87: Jan-van-gent (07:53)
 • #88: Middelste Zaagbek (07:55)
 • #89: Bontbekplevier (07:58)
 • #90: Zwarte Zee-eend (08:04)
 • #91: Oeverzwaluw (08:06)
 • #92: Blauwborst (08:14)
vogelaars tuintjes harvey
Vogelaars op trektelpost De Tuintjes (Foto: Harvey van Diek, http://www.harveyvandiek.nl)

We lopen snel weer terug naar de fietsen en voor we het weten staan we bij het Renvogelveld. Het veld wordt afgezocht en er kunnen weer enkele fraaie soorten aan de daglijst toegevoegd worden. Een Zwarte Mees hier wordt helaas niet gevonden.

08:40 – 09:00: Renvogelveld

 • #93: Engelse Kwikstaart (08:43)
 • #94: Noordse Kwisktaart (08:53)
 • #95: Pijlstaart (08:53)
 • #96: Oeverloper (08:55)

Vervolgens fietsen we via De Cocksdorp en de waddenzeedijk langzaam weer richting het zuiden. Als we weer het Krimbos passeren vliegt er een roepende Sijs over, een zeer welkome soort! Het wad nabij De Cocksdorp levert nog enkele steltlopers op. Bij De Schorren zoeken we naar Kleine Zilverreiger welke niet wordt gevonden. Wel twee Zwartkopmeeuwen. Bij Zeeburg is Smient een goeie soort voor de tijd van het jaar. Uiteraard wordt de lucht veelvuldig afgescand op overtrekkende roofvogels, maar dit levert vooralsnog niks anders op dan meeuwen en buizerds in thermiek.

09:15 – 11:00: Omgeving De Cocksdorp, De Schorren en Zeeburg

 • #97: Sijs (09:40)
 • #98: Kleine Karekiet (09:48)
 • #99: Rotgans (10:06)
 • #100: Kanoet (10:10)
 • #101: Rosse Grutto (10:11)
 • #102: Bonte Strandloper (10:12)
 • #103: Veldleeuwerik (10:25)
 • #104: Brandgans (10:27)
 • #105: Kokmeeuw (10:28)
 • #106: Zwartkopmeeuw (10:28)
 • #107: Visdief (10:33)
 • #108: Smient (10:51)
 • #109: Steenloper (10:51)

We gaan weer verder, dit keer richting Dijkmanshuizen, een gebied waar vaak leuke steltlopers zitten. Zeer recent zat hier een zeldzame Kleine Geelpootruiter, helaas is deze alweer gevlogen vlak voor de big day. Onderweg een paartje Knobbelzwaan, ook schaars op Texel. We stoppen in de dorpjes Oost en Oosterend. Tussen de vele Huismussen vinden we Ringmus na een tijdje zoeken.

Ondertussen wordt de lucht weer afgescand op rovers. Opeens zie ik een groep zwaluwen alle kanten opvliegen, paniek dus. Dat kan haast niets anders dan een roofvogel zijn. Ik zie nog net achter een huis het silhouet van een jagende Sperwer. Maar helaas verdwijnt de vogel achter het huis uit beeld. Folkert Jan en Gijs hebben niks gezien, dus rennen we snel naar het huis. En met succes, verderop zien we de Sperwer vliegen boven een bosje. Net voorbij Oosterend vinden we Rouwkwikstaart tussen enkele Witte Kwikstaarten.

11:00 – 12:10: Omgeving Oost/Oosterend 

 • #110: Knobbelzwaan (11:08)
 • #111: Sperwer (11:25)
 • #112: Ringmus (11:26)
 • #113: Rouwkwikstaart (11:54)
 • #114: Grote Canadese Gans (12:07)

Weer een paar soorten verder en via de appgroep wordt een Strandplevier gemeld in natuurreservaat Nieuw Buitenheim, dat is vlakbij waar we ons bevinden. Tevens ligt dit mooi op de route naar Dijkmanshuizen.

We kunnen bij het vogelkijkscherm van Nieuw Buitenheim direct aanschuiven, andere teams zijn ook aangeschoven. De schaarse Strandplevier laat zich mooi zien op een schelpenstrandje. Vorig jaar werd geld ingezameld voor de Strandplevier tijdens de Texel Big Day 2017. Op de schelpenstrandjes zitten tevens sterns. Bij Oude Sluishoek vliegen drie Torenvalken boven onze hoofden. Zo zie je de gehele nog geen, zo zie je er drie bij elkaar. Bij Dijkmanshuizen zingt de Spotvogel trouw vanuit eenzelfde bosje, net als gister.

12:15 – 12:45: Nieuw Buitenheim / Oude Sluishoek

 • #115: Strandplevier (12:23)
 • #116: Dwergstern (12:24)
 • #117: Noordse Stern (12:29)
 • #118: Torenvalk (12:33)
 • #119: Kleine Plevier (12:41)
 • #120: Spotvogel (12:43)

Bij Dijkmanshuizen is kort geleden een Krombekstrandloper gezien vanuit de vogelkijkhut. We zoeken, maar waarschijnlijk is de vogel net op een stukje gaan zitten waar ie niet zichtbaar is, helaas pindakaas. Wel laat een mannetje Kemphaan zich zien en schrijven we alsnog een Grote Mantelmeeuw bij. Over zee bij De Tuintjes zagen we deze niet.

12:45 – 13:15: Dijkmanshuizen

 • #121: Kemphaan (12:47)
 • #122: Grote Mantelmeeuw (13:05)

Op naar Waal en Burg, ook een geschikt natuurreservaat voor steltlopers. Ook hier komen we weer andere teams tegen. Het levert ons weer een paar nieuwe dagsoorten op. Een eenzame Kolgans is snel gevonden en op aanwijzing van anderen vinden we nog wat soorten die best lastig kunnen zijn op een big day.

bdr
Waal en Burg

Dan komt er een melding binnen van een ‘ringtail’ kiekendief die schijnbaar onze kant komt opgevlogen. Dat zou zomaar een zeldzame Steppekiekendief kunnen zijn, spannend dus. Weer wordt de lucht en omgeving afgescand, alle teams staan op scherp.

Het duurt niet lang of de vogel wordt opgepikt en na enkele aanwijzingen heeft iedereen de vogel in beeld. Helaas vliegt de vogel behoorlijk ver en is het lastig om details te zien. Waarschijnlijk betreft het een Grauwe Kiekendief, maar zeker weten doen we het niet. Een typisch geval van jammer maar helaas. De kiekendief vervaagd al snel als een zwart stipje in het luchtruim. We wensen de andere teams succes met de voortgang en gaan er weer snel vandoor.

13:40 – 14:15: Waal en Burg

 • #123: Kolgans (13:44)
 • #124: Wintertaling (13:50)
 • #125: Bosruiter (13:55)
 • #126: Kleine Strandloper (14:00)

We fietsen via De Koog naar een stuk bos waar we goeie kans hebben op een Grote Lijster. De zeldzame Iberische Tjiftjaf die al enige tijd zit te zingen vanuit de Staatsbossen ten zuiden van De Koog horen we snel, zodoende zijn we hier weinig tijd aan kwijt.

16684627
Iberische Tjiftjaf (Foto: Eric Menkveld)

Grote Lijster daarentegen wordt een kleine uitdaging en even slaat de vermoeidheid toe. De min of meer korte nachtjes van de afgelopen dagen eisen hun tol bij mij. Maar het is zonde om nu op te geven. Uit ervaring weten we dat het vaak een kwestie van tijd is voordat de ‘big day namiddagdip’ voorbij is.

Na ca een halfuurtje zoeken vinden we dan toch een Grote Lijster, met dank aan een passerende vogelaar die net even scherper is dan wij op dat moment. De vogel foerageert rustig op een veldje. Vervolgens fietsen we via de Staatsbossen langzaam maar zeker richting de Horsmeertjes, op de zuidpunt van Texel, vlakbij de veerhaven.

We stoppen een paar keer en dat levert weer een handjevol leuke soorten op, waaronder enkele bosvogels. Een zeer welkome soort is een overvliegende Havik. We hadden tot op heden nog niet zoveel succes met de roofvogels, die vandaag redelijk veel overtrekken. Voornamelijk toch Buizerds in de thermiek. Een gemelde Wielewaal blijft stil.

14:45 – 17:00: Staatsbossen 

 • #127: Iberische Tjiftjaf (15:01)
 • #128: Grote Lijster (15:45)
 • #129: Grote Bonte Specht (15:53)
 • #130: Appelvink (16:10)
 • #131: Vuurgoudhaan (16:29)
 • #132: Havik (16:33)
 • #133: Goudhaan (16:42)

Weer 7 soorten rijker geeft voldoening en een flinke boost positieve energie. Vol goede moed arriveren we bij de Horsmeertjes. Vanaf nu is het sprokkelen geblazen. Met een beetje geluk gaan we een paar nieuwe dagsoorten scoren bij de meertjes.

We zijn nog niet gestopt of we horen een mannetje Rietgors zingen. Het dringt niet meteen tot ons door dat we deze toch best algemene soort nog niet hadden vandaag. Vanaf een uitzichtpunt ziet Folkert Jan al gauw twee Geoorde Futen en enkele Tafeleenden. Gijs is ook druk bezig met scannen en ontdekt een fraaie Grote Zilverreiger. De beste soort hier is misschien wel een vrouwtje Brilduiker.

bdr
Horsmeertjes e.o.

Baardmannetjes vinden we helaas niet tussen het riet. Qua roofvogels ook hier weinig succes, althans geen nieuwe soorten. Maar de sierlijke jagende Bruine Kiekendieven blijven een lust voor het oog, vooral de mannetjes met hun glanzende ondervleugels.

17:20 – 18:00: Horsmeertjes

 • #134: Rietgors (17:23)
 • #135: Tafeleend (17:25)
 • #136: Geoorde Fuut (17:26)
 • #137: Grote Zilverreiger (17:32)
 • #138: Brilduiker (17:55)

Als we net bij de Horsmeertjes zijn vertrokken zie ik een roofvogel langzaam naar noord vliegen. Aanvankelijk denken we dat het de zoveelste Bruine Kiekendief van vandaag is, maar iets zegt me dat dit geen Bruine Kiekendief is. Ik neem het zekere voor het onzekere en stop meteen. Folkert Jan en Gijs fietsen door. De vogel vliegt vrij laag over de duinen richting noord. Gauw de kijker erop en ik denk bij mezelf: “Eindelijk, dit is er één!”. Een schitterende Rode Wouw siert het luchtruim.

Folkert Jan en Gijs zijn al een flink stuk voor mij uit gefietst en dus besluit ik ze tot de orde te roepen. “Hé, het is een Rode Wouw, Rode Wouw!!!”. Gelukkig stoppen ze en kunnen we genieten van eindelijk een soort waar we al de hele dag op hoopten met al die leuke roofvogels die via de appgroep zijn gemeld vandaag. Wat mij betreft één van de hoogtepunten van de dag.

18:00 – 18:15: Moksloot

 • #139: Rode Wouw (18:08)

We fietsen richting het noordoosten en gaan via de waddenkant weer richting de noordpunt. Tegen onze verwachtingen in is het mannetje Koningseider teruggevonden aan de Waddenzeekant nabij Oosterend. Op de plek waar de Koningseider zich wekenlang ophield, in de Noordzee voor de Texelse kust, was deze al dagenlang niet gesignaleerd. Bovendien werd er zeer recent een overvliegende vogel gezien nabij Vlieland, dat had best de Texel-vogel kunnen zijn. We hadden dus niet gerekend op deze soort.

Terwijl we richting de plek van de Koningseider fietsen, zoeken we enkele kansrijke plekken af op Zwarte Roodstaart, maar vinden deze vrij algemene soort helaas niet. Wel komen we enkele wegopbrekingen tegen waardoor we genoodzaakt zijn om te fietsen via andere wegen. Dit kost tijd. Een dik halfuur gaat voorbij voor we weer een nieuwe soort kunnen bijschrijven. Maar gelukkig wel een erg welkome soort, een soort die we eigenlijk al eerder op de dag hadden verwacht. Een mannetje Blauwe Kiekendief vliegt mooi over, een fijne toevalstreffer.

De Koningseider is snel gevonden, ondanks dat de vogel ver weg zit, veel verder weg dan enkele weken geleden toen we de vogel zagen aan de Noordzeekant.

18:20 – 20:15 – Oostkant Texel (Tussen ’t Horntje en De Cocksdorp)

 • #140: Blauwe Kiekendief (18:43)
 • #141: Dwergmeeuw (19:22)
 • #142: Koningseider (20:03)

We gaan gauw verder, de klok tikt door, nu wordt het echt een race tegen de klok. Het duurt niet lang meer voordat de avondschemering valt.

We stoppen bij Zeeburg voor Goudplevieren. Het duurt niet lang of een vogel vliegt voorbij. Een stukje verderop een mooie groep foeragerend op een akker. Vrij bijzonder is een Grote Gele Kwikstaart bij een oude vervallen schuur. We horen de vogel roepen en ik zie de vogel even kort zitten op het dak van een schuur. De vogel schrikt en vliegt op. Hierna horen we de vogel nogmaals roepen, maar het lijkt erop dat de vogel is gevlogen.

20:25 – 20:55: Zeeburg 

 • #143: Goudplevier (20:28)
 • #144: Grote Gele Kwikstaart (20:31)

Een stukje verderop ligt Eierland, een gebied met boerderijen en akkers. Hier zullen we de laatste twee dagsoorten bijschrijven, twee vrij zeldzame soorten. Folkert Jan vindt een Witbuikrotgans tussen een groep Rotganzen en niet ver hier vandaan vinden we met enige moeite enkele Morinelplevieren, ondanks dat de hoeveelheid daglicht snel afneemt en de vogels, zoals vaak bij Morinelplevier het geval is, ver weg zitten achteraan de akker.

16697860
Morinelplevier (Foto: Eric Menkveld)

De lucht wordt nog steeds afgezocht op roofvogels, maar dit levert enkel nog Bruine Kiekendieven op, toch een mooi gezicht zo op het einde van de dag in de schemering.

21:00 – 21:45: Eierland 

 • #145: Witbuikrotgans (21:12)
 • #146: Morinelplevier (21:42)

De dag zit er min of meer op, zit er nog meer in het vat? Rond 22:00 arriveren we weer bij het Eierlandse Huis in De Cocksdorp, zowel het startpunt als finishpunt van de Texel Big Day. We komen hier vele andere teams tegen, maar ook verscheidene groepjes vogelaars die vandaag op Texel hebben vertoefd, op zoek naar schaarse en zeldzame vogels.

We luisteren op dezelfde plek als afgelopen nacht voor Bosrietzanger, maar wederom zonder resultaat. Wel krijgen we een tip dat er vandaag een exemplaar zong in vakantiepark De Krim. We proberen deze nog maar helaas, de vogel laat niet van zich horen. We vinden het welletjes, zijn moe en fietsen terug naar het Eierlandse Huis.

De geleende e-bikes worden stuk voor stuk ingeleverd. We spreken nog wat mensen, luisteren nog even naar meerdere ontdekte Porseleinhoentjes en keren vervolgens terug naar ons logeeradres in De Koog. Hier aangekomen duiken we meteen in bed voor een welverdiende nachtrust. We hebben weer het maximale uit onszelf weten te halen vandaag.

The day after: zondagochtend 13 mei 2018

De volgende dag moeten we alweer vroeg opstaan, eigenlijk te vroeg zo vlak na een big day waarbij je toch een stuk nachtrust opoffert en een verstoord slaapritme hebt. We gaan na een flinke kop koffie te hebben genuttigd, naar restaurant de Robbenjager op de noordwestpunt van Texel. Hier zullen foto’s van de big day teams en de organisatie gemaakt worden, volgt een uitgebreid ontbijt en tot slot een samenvatting en prijsuitreiking.

De winnende teams betroffen ‘the local patchers’ met maar liefst 154 soorten en team 3T dat het meeste geld wist op te halen met 3257 euro.

Net voor iedereen zich opmaakt voor de fotoshoot nabij het Renvogelveld en de vuurtoren, komt er vanuit west laag een roofvogel onze kant op. Een Rode Wouw vliegt recht over ons heen en geeft een korte vliegshow, prachtig. Alle territoriale meeuwen vliegen in paniek op en omringd door kauwtjes vliegt de Rode Wouw langzaam richting Vlieland. Perfecte timing!

rode owuw henry noorman2
Rode Wouw (Foto: Henry Noorman)
32416405_633038660421543_3785018308458184704_o
Alle big day teams + de organisatie van de Texel Big Day (Foto: Harvey van Diek, http://www.harveyvandiek.nl)
sdr
Team ‘the local patchers’, met de meeste soorten (Foto: Harvey van Diek, http://www.harveyvandiek.nl)
sdr
Team 3T wist het meeste geld binnen te halen (Foto: Harvey van Diek, http://www.harveyvandiek.nl)

De Texel Big Day, het was een prachtig vogelevenement met vele hoogtepunten en onvergetelijke momenten. De Bijeneter boven De Tuintjes en de Rode Wouw die mooi overkwam vlak nadat we de Horsmeertjes hadden verlaten waren voor mij persoonlijk de mooiste momenten van onze big day.

rode owuw henry noorman
Rode Wouw (Foto: Henry Noorman)

Dankwoord

Ik wil de organisatie van de Texel Big Day hartelijk bedanken voor het opzetten en realiseren van dit mooie evenement. Een groot succes dat naar mijn idee met het jaar groter zal worden.

Ik wil iedereen bedanken die tijdens de Texel Big Day zijn/haar waarnemingen heeft doorgegeven via whatsapp en waarneming.nl. Dit heeft zeer geholpen bij het zien van schaarse/zeldzame soorten.

De volgende personen bedank ik voor het lenen van foto’s voor dit verslag; Harvey van Diek, Henry Noorman, Marc Plomp. Eric Menkveld en Joop Scheijbeler.

Tot slot bedankt ik mijn teamgenoten Folkert Jan en Gijs voor de gezelligheid, alertheid en de momenten die we op ons netvlies hebben gebrand.

Misschien tot volgend jaar!

sdr
Texel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Eén reactie op “Texel Big Day”

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Blog op WordPress.com.

%d bloggers liken dit: