Voorjaarstrek op Texel

Zaterdag 7 april 2017

Intro

Een Slechtvalk vliegt met hoge snelheid over de Afsluitdijk, vlak voor onze auto langs, al snel uit zicht verdwijnend. Meeuwen lijken met de schrik vrij te komen. Een goed voorteken van een lange dag vogels kijken op Texel? Hoe dan ook, een Slechtvlak is altijd een lust voor het oog. Ik herinner me nog goed de begintijd van mijn vogelen, toen ik nog moeite moest doen om een Slechtvalk mooi te zien te krijgen. Tegenwoordig zie ik er regelmatig één. Enfin, we (Ik, Folkert Jan, Jeroen, Merel en later Gijs) hebben een prachtig voorjaarsdag uitgekozen om op Texel te genieten van de voorjaarstrek.

Er zijn meerdere redenen om vandaag voor Texel te kiezen. Ten eerste zit er ter hoogte van Paal 15 (Noordzee) een schitterende volwassen man Koningseider, een droomsoort, eigenlijk één van de mooiste eenden die je kunt treffen in onze contreien. Deze soort heb ik gezien in augustus 2014, maar dat betrof een vrouwtje, en die is toch een stuk minder fraai dan zo’n oogverblindend mannetje. Naast deze koning hebben we nog enkele wenssoorten.

Verder willen we wat big day voorbereiding voor 12 mei. Op deze dag ga ik samen met Folkert Jan, Gijs en Theo een Texel big day doen voor het goede doel, geld inzamelen voor de Huiszwaluw die het de laatste jaren erg moeilijk heeft als broedvogel in Nederland. Hierover later meer (zie: Texel Big Day 2018)

Texel vogeleiland

bdr
Veerdienst Den Helder – Texel

Zoals vrijwel ieder waddeneiland-bezoekje houd ik een daglijst bij van de soorten die we waarnemen. Zodra de boot vaart noteren we de eerste soorten. De eerste leuke soort van vandaag dient zich aan in de vorm van een langsvliegende Middelste Zaagbek, later nog drie vogels. Nog leuker is een duikende Zeekoet voor de boot. Zodra de boot de vogel te dicht nadert duikt de vogel onder en zien we ‘m niet meer terug. Zodra we aanmeren op Texel zien we een groepje Steenlopers op de basaltblokken, bijna steevast één van de eerste soorten die je ziet zodra de boot aanmeert.

Onderweg op de Afsluitdijk blijkt dat de Koningseider er nog zit, dus hoeven niet lang na te denken over waar als eerste naartoe gaan. Onderweg naar paal 16 zien we een prachtige man Bruine Kiekendief overvliegend en even later een fraaie vrouw Blauwe Kiekendief. Als we uitstappen op de parkeerplaats Westerslag zien we Kneuen en een Noordse Kauw, een ondersoort van Kauw en vrij schaars in Nederland. Eenmaal op het strand worden we in korte tijd overladen door leuke soorten: enkele Jan-van-genten mooi dichtbij, 100+ Eiders met daartussen de hoofdprijs, de man Koningseider, Dwergmeeuwen langsvliegend, alsook Zwarte Zee-eenden, Smienten en de eerste Grote Sterns.

bdr
Genieten van een fraaie man Koningseider en voorjaarstrek
16300203
Koningseider (Foto: Jeroen Breidenbach)
Eider1
Eiders (Foto: Folkert Jan Hoogstra)

Nadat we de Koningseider op ons netvlies hebben gebrand, lopen we weer terug naar de auto en zien een Oeverzwaluw overvliegen. Een Bontbekplevier heeft het dak van een bouwkeet uitgezocht als uitkijkpost. De aanwezige steendepots worden afgezocht, maar we komen niet verder dan een groep Kauwen. In de lucht enkele cirkelende Buizerds. Tijd om de Staatsbossen in te gaan. Onderweg hier naartoe een fraai mannetje Roodborsttapuit in de top van een struikje.

In de bossen is het genieten van de vele zingende- en terrotoriale vogels. Grote Bonte Spechten die elkaar in het harnas jagen, Gaaien die de gekste geluiden maken, Heggenmussen met hun fijne riedeltjes, Goudhaantjes hoog in de naaldbomen en verderop een zingende Zwartkop. Bloeiend Speenkruid en Dotterbloem verfraaien de bosbodem. Af en toe kruist een felgeel mannetje Citroenvlinder ons pad. We hoopten om Grote Kruisbekken te vinden, maar helaas. Mogelijk dat deze soort toch ergens broed in de uitgestrekte bossen. Maar ze laten zich lastig waarnemen doordat ze vaak hoog in de boomkruinen verblijven.

bty
Dotterbloem

Het niet kunnen vinden van Grote Kruisbekken vraagt om een snelle compensatie, en die krijgen we. Op een uitgestrekt, schaars begroeid veld bij de Oorsprongweg krijgen we twee soorten te zien die sowieso niet-alledaags zijn, maar in april nog schaarser zijn. Terwijl we genieten van een mannetje Tapuit en zingende Veldleeuweriken die fraaie baltsvluchten maken in de lucht, vinden we al snel de eerste soort waar we op hopen. Een groepje van vier Strandleeuweriken laat zich erg mooi bekijken. Nog dichterbij ons bevinden zich drie IJsgorzen, geweldig. Op een gegeven moment houden de vogels zich enigszins gedeist; een Sperwer cirkelt boven het gebied, wellicht op zoek naar prooi. Ook noemenswaardig is onze eerste Gele Kwikstaart voor dit jaar. Via Herman van de Brand horen we dat er zich bij het Reddingsboothuis een mannetje Beflijster bevindt die zich wel erg fraai laat bekijken.

16300197
IJsgors (Foto: Jeroen Breidenbach)

Een Beflijster is altijd leuk, dus besluiten we deze vogel maar even aan te doen. Bij aankomst op de plek, een grasveldje achter het Reddingsboothuis, zien we aanvankelijk geen lijster, wel een Zwartkop en Huismussen op- en rondom het huisje. Na enig zoekwerk vinden we de stiekeme Beflijster die langzaam maar zeker, beetje bij beetje ten tonele verschijnt vanuit een bosje. Zo mooi zagen we nog nooit een Beflijster. Beflijster is in april/mei en september/oktober een vrij algemene doortrekker in Nederland.

Beflijster1
Beflijster (Foto: Folkert Jan Hoogstra)

Na even op het Renvogelveld te hebben genoten van Grutto’s, Wintertalingen, Slobeenden, Smienten en Krakeenden, besluiten we een rondje te maken door De Tuintjes. Bovenin een boompje zingt een Blauwborst uit volle borst, even verderop nog een zingende vogel. Boven onze hoofden cirkelt een Slechtvalk en horen Folkert Jan en ik een mogelijke Sneeuwgors overvliegen. Een Boerenzwaluw scheert over de duinen. Vanaf trektelpost De Tuintjes zien we Buizerds, Bruine Kiekendieven en de tweede Blauwe Kiekendief voor vandaag, wederom een vrouwtje. Wellicht heeft ze ergens haar nest in de duinen. Op een strekdam zien we een groepje Drieteenstrandlopers, Steenlopers en twee Paarse Strandlopers. Op het strand baltsende Bontbekplevieren. Tot slot nog een overtrekkende Oeverzwaluw en enkele Grote Sterns.

bdr
Omgeving Horsmeertjes

Het laatste gebied wat we vandaag aandoen zijn de Horsmeertjes, niet ver van de veerhaven. Overladen door mooie luchten en een ongekende stilte die wordt onderbroken door zingende Blauwborsten, Fitissen, Heggenmussen en roepende Rugstreeppadden, sluiten we onze vogeldag langzaam af. Voor Nachtegaal die hier broedt is het net iets te vroeg, maar onze eerste zingende Rietzanger van het jaar is ook leuk. Een mannetje Rietgors laat zich mooi bekijken en een mannetje Bruine Kiek geeft nog een leuke vliegshow. Folkert Jan ontdekt nog een Dodaars in zomerkleed en Jeroen merkt nog twee overvliegende Pijlstaarten op. Terwijl de anderen hun spullen terugleggen in de auto zie ik nog een Lepelaar invallen.

Ondanks dat we wat krap zitten qua tijd om de boot van 20:00 te halen stoppen we nog even bij De Petten. Hier zien we nog een Kluut en doet een mannetje Torenvalk met een prooi wel erg zijn best om zich goed te laten bekijken. Texel vogeleiland maakte het ook vandaag weer helemaal waar.

Torenvalk2
Torenvlak met prooi (Foto: Folkert Jan Hoogstra)

 

 


Eén reactie op “Voorjaarstrek op Texel”

  1. fotosvansamantha Avatar
    fotosvansamantha

    Prachtig😊

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Blog op WordPress.com.

%d bloggers liken dit: