Euro Birdwatch 2017: Veluwezoom

Zaterdag 30 september 2017

Sinds 2014 is het voor mij een soort traditie geworden om deel te nemen aan de Euro Birdwatch, een internationaal trekvogelevenement waarbij aandacht wordt geschonken aan trekvogels en de lange reizen die ze maken. Tijdens dit evenement worden er in heel Europa trekvogels geteld vanaf telposten. In Nederland coördineert de Vogelbescherming de Euro Birdwatch, in samenwerking met de website trektellen. Via deze site worden alle tellingen bijgehouden. Initiatiefnemer van de Euro Birdwatch is BirdLife International, een organisatie die zich wereldwijd inzet voor bescherming van vogels en leefgebieden.

In 2014, 2015 en 2016 bevond ik me op de telpost Leeuwarderbos in het hoge noorden. Het is ieder voor- en najaar weer een spectaculair en bijzonder fenomeen om trekvogels te tellen. Op sommige plaatsen in Nederland is de vogeltrek intens, vooral op plekken langs de kust. Dit komt omdat veel trekvogels de kustlijn volgen om zich te oriënteren tijdens de reis. Maar ook vanaf telposten in het binnenland worden massaal trekvogels waargenomen. Om een goede telling te doen, is kennis van de verschillende trekroepjes van vogelsoorten vereist.

Dit jaar is het plan om eens op een andere telpost te kijken. Aanvankelijk lokten de telposten Hazewater (Leusden) en Kwintelooyen (Veenendaal) me wel, hier worden regelmatig leuke soorten en aantallen geteld. Later bedacht ik me dat telpost Beemsterweg (Doesburg) ook een serieuze optie was, aangezien dit nog net op fietsafstand ligt. Uiteindelijk wordt de keuze telpost Veluwezoom, een paar kilometer van mijn huis, ook hier staat een overzichtelijke telpost vanwaar je een mooi uitzicht hebt op verschillende trekrichtingen (noord, zuidwest, zuidoost, oost) en een prachtig heuvelachtig heidelandschap met verspreid staande bomen.

bty
Pad naar telpost Veluwezoom

Ik heb deze keer niet zo lang geteld, namelijk van 08:25 tot 10:45. Waar ik al enigszins voor vreesde bleek terecht. Het regenachtige weer had roet in het eten gegooid. In de ruim 2 uur dat ik sta te tellen worden stortbuien afgewisseld met korte, droge perioden en motregen. Desondanks was het absoluut geen straf om er in de regen te staan, want er kwamen nog verrassend leuke vogels voorbij. Tijdens harde regen vloog er niet of nauwelijks iets, maar tijdens drogere periodes vloog het lekker. Om 08:38 komt de eerste Boomleeuwerik overgevlogen en 5 minuten later tot mijn verbazing een Koekoek, mijn op één na laatste ooit. Om 08:44 de eerste groep Sijsjes en 08:52 een leuke soort in de vorm van een Beflijster. Later zullen er nog 2 volgen.

bty
Uitzicht vanaf de telpost over het Herikhuizerveld

Het is helaas geen goed weer voor roofvogeltrek vandaag met al die regen, maar ik heb afgelopen week al meer dan genoeg roofvogels gezien, waaronder een Zwarte Wouw en Steppekiekendief bij Duiven en als grote klapper de Keizerarend over telpost Brobbelbies. Vandaag moet ik het doen met een Torenvalk en een Buizerd. Om 08:57 een Grote Gele Kwikstaart luid roepend over mijn hoofd en om 09:01 een Zwarte Specht die opvallend hoog vliegt richting zuid. Opvallend zijn ook meerdere Boompiepers. Last minute nog een Raaf hoog overvliegend.

bty
Telpost Veluwezoom

Ook rondom de telpost zaten veel vogels ter plaatse. 30+ Gaaien die zich tegoed deden aan de eikenbomen, een mannetje Roodborsttapuit, Groene Specht, Zwarte Specht, Glanskop en een Matkop. Uiteindelijk telde ik 432 vogels verdeeld onder 32 soorten. Vink was de winnaar met 124 stuks, gevolgd door Graspieper (90), Spreeuw (69) en Zanglijster (40)

 • Vink (124)
 • Appelvink (8)
 • Sijs (18)
 • Barmsijs (2)
 • Kneu (7)
 • Groenling (1)
 • Kruisbek (2)
 • Zwarte Mees (1)
 • Merel (1)
 • Zanglijster (40)
 • Grote Lijster (11)
 • Beflijster (3)
 • Koperwiek (4)
 • Boerenzwaluw (4)
 • Veldleeuwerik (2)
 • Boomleeuwerik (8)
 • Graspieper (90)
 • Boompieper (9)
 • Rietgors (3)
 • Witte Kwikstaart (2)
 • Grote Gele Kwikstaart (3)
 • Spreeuw (69)
 • Houtduif (3)
 • Gaai (7)
 • Raaf (1)
 • Grote Bonte Specht (1)
 • Zwarte Specht (1)
 • Watersnip (2)
 • Koekoek (1)
 • Torenvalk (1)
 • Buizerd (1)
 • Grauwe Gans (2)

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: