DT2 Vlieland: Een waddeneiland propvol met trekvogels

Na ruim een jaar eindelijk weer een DT-weekend op Vlieland, met een komen en gaan van vele duizenden trekvogels en veel leuke soorten. DT staat voor Deception Tours, 3 door vogelaars in het najaar georganiseerde weekenden waarbij Vlieland wordt afgezocht op leuke- en zeldzame vogelsoorten. Sinds 2010 ben ik ieder jaar minstens één weekend van de partij.

Vrijdag 7 oktober

Na er vele weken naar uitgekeken te hebben was het vrijdagochtend 07-10 eindelijk weer zover. Na een voorspoedige overtocht op een boot volgeladen met vogelaars zet ik, samen met Folkert Jan, Jeroen, Merel, Theo en Rik even voor 10:45  voet op mijn lievelingseiland Vlieland. We hebben voor dit DT-weekend (Deception Tours) een huisje gehuurd bij vakantiepark Duinkersoord, even gelegen ten noorden van Oost-Vlieland.

sdr
Vogelaars staan te popelen om Vlieland te bestormen en een fiets te huren

We zijn amper op het eiland of het vogelgeweld barst los. 3 overvliegende Appelvinken terwijl we huurfietsen halen in het dorp zijn de eerste leuke soort voor dit weekend. We zullen dit weekend een soortenlijstje bijhouden. Na ons huisje te hebben gelokaliseerd, zetten we koers naar camping Stortemelk, om daar het gebied af te vogelen. Onderweg hiernaartoe hoor ik al de eerste Bladkoning roepen voor dit weekend, de rest hoort de vogel niet. Echter is de verwachting dat we genoeg Blako’s te zien en horen zullen krijgen.

dav
Vogelen op Stortemelk
m18a6756
Roodborst (Foto: Theo van Veenendaal)

11:25 beginnen we te vogelen op Stortemelk. De lucht lijkt ‘zwanger’, er vliegt van alles over, en de bosjes zitten tjokvol met vogels. Groepjes Sijzen, Vinken, Kneuen, Koperwieken, Zanglijsters, Graspiepers, Groenlingen, Kepen, Kruisbekken en een enkele Grote Gele Kwikstaart vliegen al roepend over onze hoofden. Even later een Oeverpieper. Het wemelt van de Roodborsten, zowel in als buiten de bosjes, je struikelt er net niet over, allemaal doortrekkers die op Vlieland zijn neergestreken om te foerageren en op kracht te komen na een lange reis. Vanuit de boswachterij Oost-Vlieland roepen meerdere Bladkoningen, groepjes Goudhaan, Sijs (ze gaan nooit vervelen die gele verenpropjes) en stoot ik een Houtsnip op. Een volgende strook bosjes wordt uitgekamd: Gekraagde Roodstaart, Zwartkop, Heggenmussen, Putter, Rietgorzen en Roodborsttapuit. Weer een Kruisbek overvliegend, gevolgd door een Barmsijs, een Kleine Barmsijs blijkt, en verderop enkele honderden Spreeuwen die neerstrijken in de bosjes. Op een speelveldje een Tapuit, nog een Grote Gele Kwikstaart (blijft leuk) overvliegend en de eerste Beflijster dit weekend is een feit. Verderop een mannetje Sperwer met een prooi en een opvliegend Bokje, een lastig te vinden, niet-alledaagse soort. Via de whatsapp-groep DT2 ontvangen we meldingen van interessante vogels op Vlieland, wat ons brengt bij 3 Strandleeuweriken die we mooi te zien krijgen, lang geleden dat ik deze aan de kust gebonden soort zo mooi zag. We sluiten ons eerste vogelrondje af met een overvliegende Boompieper.

m18a6500
Strandleeuweriken (Foto: Theo van Veenendaal)
dav
Iedereen staat op scherp

Op naar de Oostervallei. Hier een fraai mannetje Beflijster dat zich mooi laat zien, meerdere Roodborsttapuiten, overvliegende Veldleeuwerik, nog een Beflijster, Holenduif, Watersnip, vrouwtje Sperwer, Rotganzen overvliegend, nog een Beflijster en als leukste soort een overvliegende IJsgors. We genieten volop van de vogeltrek en het heerlijke weer.

sdr
Uitzicht over zee vanaf de oostpunt

De melding van een zeldzame Bruine Boszanger lokt ons naar de oostpunt van het eiland. De vogel zou zich ‘skulkerig’ (stiekem en verborgen) ophouden rondom het Rijkswaterstaatgebouwtje. 13:45 arriveren we op de oostpunt en lopen we een rondje. Vervolgens splitsen we ons op en sta ik met Rik bij de tuintjes rondom Rijkswaterstaat. Het wemelt hier van de kleine vogels, het is een eerste stukje bos direct achter de zeereep, geen wonder dus dat veel trekvogels hier neerploffen in deze prachtige tuin met veel variatie aan bomen en struiken. Kauwtjes, Roodborsten, Heggenmussen, Goudhaantjes, Vuurgoudhaantje, Tjiffen, Koperwieken, Kepen, Goudvink, Beflijster en een roepende Bladkoning. Na de Bruine Boszanger aanvankelijk te hebben gemist, hoor ik de vogel een poosje later roepen en krijg de vogel kort te zien. Mijn 2e waarneming van deze zeldzame, maar laatste jaren vrijwel jaarlijkse dwaalgast. Mijn 1e had ik ook op Vlie, een paar honderd meter van deze plek. Op het naastgelegen industrieterrein een Zwarte Roodstaart en een overvliegende Appelvink. In de jachthaven nog een Tapuit.

sdr
Tuin rondom Rijkswaterstaat waar zich o.a. een Bruine Boszanger en Bladkoning verschanste

Onderweg naar ons huisje (Pas om 16:00 mogen we erin) Steenlopers op de waddendijk, in Oost-Vlieland wederom een roepende Bladkoning. Na boodschappen te hebben gedaan, het huisje te hebben verkend en spullen te hebben gedropt kammen we een stuk bos in de omgeving van de Klaas Douwes vijver uit. Dit levert als leukste soorten nog een Appelvink, Vuurgoudhaan, Houtsnip, Bladkoning en een waarschijnlijke Siberische Boompieper op, die wordt opgemerkt door Folkert Jan. De vogel roept een paar keer duidelijk, maar we krijgen de vogel niet in beeld. De roep is opgenomen door Jeroen. Het is echter de vraag of er nog een zekere ‘SiBoPi‘ van gemaakt kan worden. Wellicht een gevalletje van ‘jammer maar helaas’. Bij de Klaas Douwes vijver nog een Grote Gele Kwikstaart, Bladkoning en een roepende Goudvink. We sluiten deze eerste succesvolle vogeldag af met een heerlijke maaltijd op een verwarmd terras in Oost-Vlieland. Hier sluit Gijs zich nog bij ons aan.

dav
Luisteren en kijken of de vermeende Siberische Boompieper nog thuis geeft. Jeroen heeft zijn geluidsrecorder aan staan
dav
Klaas Douwes vijver

Zaterdag 8 oktober

De volgende dag zitten we na een ontbijt bestaand uit boterhammen en een gebakken ei (Bedankt Gijs) om 08:00 op de fiets en besluiten we via de zeereep te fietsen naar het bosgebied Lange Paal. De bosjes langs de zeereep zitten zoals verwacht bomvol vogels. Vele Vinken, Heggenmussen, Kepen, Kneuen, Sijzen, Barmsijzen, Witte Kwikstaarten, Roodborsttapuiten, Zwartkoppen, Zanglijsters, Merels, Koperwieken, Graspiepers, Winterkoningen, Roodborsten, Beflijster, Rietgorzen, Groenlingen, Goudhaantjes, sommige vogels komen rechtstreeks vanaf de Noordzee aangevlogen en duiken vervolgens de bosjes in.

sdr
De vogeldag kende een droomstart: overal vogels en een fraaie zonsopkomst, en een rustig weertype, droog en helder
dav
Een laaghangende mist boven de duinen was een mooi gezicht. De morgenstond heeft goud in de mond, niet?
sdr
Rik en Gijs speuren vanaf het duin de bosjes en de lucht af

Dankzij collega-vogelaars worden we geattendeerd op een mooie Klapekster (Bedankt Marchel en Haije). Op het Noordzeestrand een Slechtvalk, een enkeling ziet ver over zee een Dwergmeeuw voorbij flappen. Even verderop langs het fietspad een Tapuit, bij een duinplasje zien we de al langere tijd aanwezige Wilde Zwaan (bij velen bekend als Wil de Zwaan) en ons 2e Bokje voor dit weekend. Even verderop de 1e Grote Gele Kwik voor vandaag en alweer een Bokje. Deze normaal toch wel schaarse en lastig te vinden soort lijkt bij elk watertje te zitten dit weekend.

sdr
Wilde Zwaan (a.k.a. Wil de Zwaan)

In het bos bij Lange Paal komen we ook groepjes vogelaars tegen. We horen de eerste Bladkoning (Wat blijven het toch heerlijke vogeltjes) voor vandaag en Folkert Jan hoort kort een Kleine Vliegenvanger roepen. We verspreiden ons al vogelend door het bos. Ik stoot terwijl ik over een smal pad loop wederom een Houtsnip op, zie een Beflijster kort in een boom zitten, Kepen die zich leuk laten bekijken, Boomkruiper, Grote Bonte Specht, Staartmezen, Grote Lijster, Gaai, Appelvink, Goudhaantjes, nog een Blako, Kruisbekken, Boomleeuwerik over, een mogelijke Raddes Boszanger die zich lastig laat zien en snel door de boomkruinen beweegt (helaas), en later zie ik kort maar krachtig de Kleine Vliegenvanger, leuk! Het is heerlijk vogelen dit weekend, Vlieland heeft ‘t.

sdr
Lange Paal
dav
Nieuwe Eendenkooi

Op naar de Nieuwe Eendenkooi, ook hier een overdosis aan vogels. Naast het ‘zeer algemene spul’ waar je overal op het eiland zowat over struikelt, zien en horen we hier zeker 7 Bladkoningen, een leuke groep van minstens 30 overvliegende Kruisbekken met helaas geen Witbandkruisbek, een Grote Gele Kwikstaart ter plaatse bij het plasje, Waterral roepend, Appelvink (Nog nooit zoveel gehad op Vlieland als dit weekend) en een Bonte Vliegenvanger welke geldt als een leuke oktobersoort.

Op naar wat mij betreft het mooiste bos van Vlieland, de Oude Eendenkooi. Voor mij is een Vlieland-tripje niet compleet zonder een bezoek aan dit mysterieuze stukje bos welke in vroegere tijden werd gebruikt als vangplaats voor wilde eenden ter consumptie. Onderweg hiernaartoe wederom een Appelvink en de 2e IJsgors dit weekend overvliegend. Zoals meestal het geval, is het in de Oude Kooi qua vogels stiller in tegenstelling tot andere bossen. Maar goed, er hoeft maar één gruwelijke zeldzaamheid te zitten (Noordse Waterlijster ofzo ;), en het bos kan stampvol zitten met mensen. Vandaag is het zoals altijd weer genieten van de rust die de Oude Kooi uitstraalt en de zoveelste Bladkoning en een mooi Bokje die zich wel erg fraai laat bekijken.

sdr
Oude Eendenkooi

Met een voldaan gevoel zetten we koers naar onze volgende bestemming. Het Pad van Twintig, gelegen tussen de Oude Eendenkooi en Nieuwe Eendenkooi, alwaar zich een interessante Tapuit zou bevinden met kenmerken van een Seebohms Tapuit. Indien hard valt te maken dat het deze soort betreft, zou het een nieuwe vogelsoort voor Nederland zijn, spannend dus. Het betreft een opvallend bleke, lichte Tapuit, die zich mooi laat bekijken op enkele zanderige plekken in het duin, even later op paaltjes. Er zijn uitwerpselen van de vogel verzameld, waarmee DNA-onderzoek verricht kan worden voor de identificatie. Afwachten dan maar. We blijven niet te lang treuzelen bij de Tapuit, aangezien we nog willen vogelen in de omgeving van het posthuys (westkant eiland).

m18a6615
Zeer bleke Tapuit met kenmerken van Seebohms Tapuit (Foto: Theo van Veenendaal)
dav
De hele crew van DT-vogelaars kwam eventjes bijeen om de spannend uitziende Tapuit met eigen ogen te bewonderen

Onderweg hiernaartoe een mooie groep Goudplevieren, Roodborsttapuit, Tapuit, een groepje Boerenzwaluwen, een Havik, Torenvalk en een van ons af vliegende Smelleken. We besluiten een stukje zeereep uit te kammen in de hoop op een leuke soort. Op het Noordzeestrand Drieteenstrandlopers, een overvliegende Zilverplevier en een Velduil die zich 2 keer leuk laat bekijken in de duinen. Een regenbui zorgt ervoor dat we ons terugtrekken in het posthuys, waar we genieten van een warme kop koffie of thee. Zodra het droog is klimmen we een bij het posthuys gelegen hoge duintop op, in de hoop een via de whatsapp-groep doorgegeven Ruigpootbuizerd op te pikken. Helaas geen Ruigpootbuizerd, wel op het wad een Slechtvalk, Bonte Strandlopers, overvliegende Boomleeuwerik, vrouwtje Sperwer en vanuit Bomenland (meest westelijke bosgebied van Vlie) een roepende Bladkoning (Geen idee hoeveelste Blako dit weekend, in ieder geval nog nooit eerder zoveel blako’s waargenomen als dit weekend op Vlie).

Vervolgens besluiten we rustig weer naar Oost-Vlieland te fietsen om boodschappen te doen (18:00 sluit de supermarkt), als we via de whatsapp-groep een melding doorkrijgen van een Sperwergrasmus ten noorden van Bomenland, een leuke soort die zich vlakbij ons bevindt. Folkert Jan, Theo en Rik keren direct om en haasten zich naar de locatie. Ik aarzel nog even en fiets aanvankelijk mee naar de supermarkt, maar bedenk me toch en zet ook koers naar de Sperwergrasmus, die ik pas 2 keer eerder heb gezien in Nederland. Ik ben Folkert Jan, Theo en Rik kwijt, maar zie al snel een handjevol fietsen staan in de duinen. Ook ik plof mijn fiets hier neer en zie nog net de rest verdwijnen in de duinen, ik loop snel hun kant op. Het duurt even, maar dan laat de vogel zich prachtig zien vanuit een den, waarna de vogel een bosrand invliegt, en even later uit beeld vliegt. Mijn 3e en mooiste Sperwergrasmus-waarneming is een feit (Bedankt Rommert en Kees). Een nogal grauw getekende vogel.

img-20161008-wa0015
Sperwergrasmus (Foto: Folkert Jan Hoogstra)

Vanwege een marathon op de Hoge Veluwe de volgende dag 09-10 (Gekkenwerk, maar ik heb ‘m toch gelopen, zij het met een beetje pijn en moeite), vertrek ik eerder van het eiland. Ik bedank mijn gezelschap voor de gezelligheid en een mooie 2 dagen vogelen met vele leuke soorten. Voordat ik de sneldienst van 18:55 neem, zie ik op de waddendijk in Oost-Vlieland nog 2 hybrides Zwarte Kraai X Bonte Kraai en een Noordse Kauw. Op naar het volgende Vlieland-tripje, altijd weer iets waar ik ver naar uitkijk. Ieder DT-weekend staat garant voor leuke vogelsoorten, tot rust komen en vooral ook een hoop gezelligheid.

PS: een enkeling van ons wist uiteindelijk gedurende het weekend (vrijdag t/m maandag) maar liefst 112 soorten te krijgen op de weekendlijst, een fraaie score.

sdr
Waddendijk bij Oost-Vlieland

 

 


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Blog op WordPress.com.

%d bloggers liken dit: