Dagje Lauwersmeer met o.a. een breed scala aan roofvogels

Zaterdag 7 mei 2016

Het Lauwersmeergebied is en blijft een plek waar vogelaars aan hun trekken komen, dat wist ik al vanaf mijn eerste keer in dit nationaal park en haar enorme verscheidenheid aan biotopen en habitats, en dus vogelsoorten. Een plek waar ik ieder jaar wel een paar keer vertoef. Mijn eerste Lauwersmeer-bezoekje van dit jaar liet vrij lang op zich wachten, maar zaterdag 7 mei was het zover.

Samen met Folkert Jan, Iris en Gijs arriveer ik aan het begin van de middag op de Kustweg, aan de noordoostkant van het Lauwersmeer, nabij Lauwersoog. Hier hopen we iets van de vogeltrek mee te krijgen. Zodra we de auto uitstappen barst het gelijk los: overvliegende Kneuen, Putters, Boerenzwaluwen, Regenwulp, Noordse Kwikstaart en Gele Kwikstaarten. Vanzelfsprekend zijn we scherp op roofvogels, zeker met dit warmere weertype waar roofvogels graag gebruik van maken om te thermieken (zweven met behulp van aangevoerde warme lucht) en te glijden (vliegen met weinig inspanning). Torenvalk en Buizerd zijn de eerste kandidaten, gevolgd door een Bruine Kiekendief, Havik en een mogelijke Wespendief. Op het wad foerageren o.a. groepen Rosse Grutto’s, Bonte Strandlopers, Bergeenden en Bontbekplevier. Een dichtbij langsvliegende Lepelaar, Eiders, Pijlstaart en vrij ver weg, vanuit de bosjes, een zingende Nachtegaal.

IMG_20160507_143327
Trektellen en het wad afzoeken

Volgende stop is proefboerderij Kollumerland en voormalige kruitfabriek, zuidkant van het Lauwersmeer. Naast zingende Veldleeuweriken (Wat blijft dit toch een heerlijke voorjaarsgeluid) en een Koekoek, wordt het wat interessanter qua roofvogels. Meerdere Bruine Kiekendieven, Buizerds en Torenvalkjes, maar het zijn Iris en Folkert Jan die de ‘kersen op de taart’ ontdekken. Iris ziet een vrouwtje Grauwe Kiekendief boven onze hoofden cirkelen, tezamen met enkele meeuwen. Niet veel later is het Folkert Jan die een laagvliegende Visarend oppikt. Over Visarend gesproken, zie: Visarend broedt in Biesbosch.

En we gaan door richting Lauwersoog. Onderweg hiernaartoe stoppen we een enkele keer om een overvliegende roofvogel te identificeren. Zoals vaak het geval is, betreft het vaak Buizerd of Bruine Kiek. Maar hier komt snel verandering in als er voor de zoveelste keer een roofvogel aan komt glijden, vanuit westelijke richting. We proberen de vogel vanuit rijdende auto te determineren, maar dit blijkt toch lastig. Als de vogel dichterbij komt zie ik door mijn verrekijker plots dat de vogel een ondiepe, maar duidelijk gevorkte staart heeft. Omdat we niet direct kunnen stoppen, rijden we de naastgelegen Strandweg op om te stoppen. De vogel is nog steeds in beeld, maar vliegt langzaam maar zeker naar oost. We zetten direct onze kijkers erop, Folkert Jan weet de vogel met moeite in de telescoop te krijgen. Onze vermoedens waren juist: een mooie Zwarte Wouw. Een strakke soort welke ik persoonlijk voor het laatst zag in mei 2013 op Texel.

IMG_20160507_162529
Lauwersmeer – Egbert Schuldinkeiland

In de haven van Lauwersoog horen we een Zwarte Roodstaart zingen en vliegen er zoals ieder jaar vele Huiszwaluwen rond. Op het Egbert Schuldinkeiland, een plek waar o.a. een aalscholverkolonie huist, zien we tussen de vele Aalscholvers en enkele Blauwe Reigers een mooie Kleine Zilverreiger zitten. Vanaf de waddendijk wordt de lucht weer afgespeurd voor roofvogels. Ik meen in de verte Zeearend te zien, maar heb de bewuste vogel maar kort in beeld. Overal in de lucht Gierzwaluwen, meerdere Buizerds op de thermiek en een Sperwer welke nog nieuw is voor vandaag. Bij Paesens/Moddergat, ten noordwesten van het Lauwersmeer, zien we nog heel veel Torenvalken, Oeverloper en horen we een Zwartkopmeeuw overvliegen.

IMG_20160507_180141
Lauwersmeer – Ezumakeeg

Volgende stop is de Ezumakeeg, waar altijd veel steltlopers foerageren op het slik. En dat is nu niet anders: naast de vele watervogels zien we met het blote oog al aardig wat ‘steltjes’ lopen. In de tijd dat we hier zijn vinden we als leukste soorten Kluut, Kemphaan, Bontbekplevier, Kleine Plevier, Groenpootruiter, Bosruiter, Temmincks Strandloper, Regenwulp en Kleine Strandloper. Eenden in overvloed, zoals vrijwel altijd: Kuifeend, Zomertaling, Smient, Krakeend, Pijlstaart, Wintertaling, Slobeend en Tafeleend onder andere. Ook leuk is een mooie groep Zwarte Sterns, Lepelaar, twee Grote Zilverreigers en op de achtergrond een zingende Blauwborst. Qua roofvogels hier wederom veel Buizerds op de thermiek, jagend Bruine Kieken boven het riet en een Havik.

IMG_20160507_175112
De Ezumakeeg wordt uitgekamd op o.a. steltlopers

Tijd voor onze laatste stop voor vandaag, enkele deelgebieden aan de zuidwestkant van het Lauwersmeer: Pompsterplaat, Diepsterhuisbos en Zomerhuisbos. We zijn de auto amper uit of we horen al Wielewaal zingen met zijn verdragende “duudlejoo”, altijd weer een genot voor het oor. Het is qua vogelzang druk: Rietgors, Boomkruiper, Zwartkop, Tuinfluiter, RietzangerZanglijster, Grasmus, Kleine Karekiet, Roodborsttapuit, Grote Bonte Specht en nog een Blauwborst. Ook zien we in de verte een paartje Grauwe Kiekendief vliegen met hun sierlijke manier van vliegen. We zien ook één van het befaamde paartje Zeearend op het nest zitten, de vogel is leuk te zien door de telescoop. Wat zou een dagje Lauwersmeer zijn zonder een ‘vliegende deur’?

Als we weer terug zijn bij de auto besluiten we dat het mooi is geweest voor vandaag, we zijn moe en dik tevreden met veel leuke soorten op zak. Een overvliegende, luid roepende Appelvink is een leuke afsluiter van een topdag vogels kijken in het vogelwalhalla van Nederland. Vooral de roofvogels sprongen er vandaag uit met vele Buizerds, Torenvalken, Bruine Kieken, enkele Grauwe Kieken, Haviken, een Sperwer, VisarendZeearend en een Zwarte Wouw.

 

 

 


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Blog op WordPress.com.

%d bloggers liken dit: