Voorbij razende auto’s en bussen, naar school gaande kinderen en in de verte klinkende sirene’s. Dat is hoe mijn ochtendwandeling van vrijdag 4 april begint. Op dat moment kan het nog maar moeilijk tot me doordringen dat ik een drie kwartier later in absolute stilte zal verkeren, omringd door natuurschoon, direct grenzend aan één van de grootste steden van Nederland.

Het is 08:00, de lucht is grijs, het is windstil en een Koolmees verjaagd een Zanglijster uit zijn territorium. Enkele Kauwtjes houden nauwlettend vanaf een schoorsteen de straat in de gaten wanneer ik over het Murenpad in Almere richting natuurreservaat de Lepelaarplassen loop, ik heb nog een anderhalve kilometer te gaan. Mijn doel voor vandaag is om wat typische lentesoorten binnen te tikken. Het gaat om leuke soorten zoals Blauwborst, Zwartkop, Fitis, Zomertaling en Snor. Soorten die nu weer in ons land terugkeren na te hebben overwinterd in het verre Afrika, om hier te gaan nestelen.

Voordat ik de Lepelaarplassen bereik, kom ik eerst langs de Noorderplassen, de grootste plas van Almere. Vanuit de bosjes rondom de Noorderplassen hoor ik al snel twee doelsoorten zingen: Zwartkop en Fitis. Verder opvallend veel Zanglijsters, Winterkoninkjes en Merels. Als ik stil sta om de grote plas af te scannen met mijn verrekijker zie ik een klein vogeltje laag over het water vliegen: Ja hoor, het is een IJsvogel, die al snel uit zicht verdwijnt. De plas is bezaait met watervogels zoals Futen, Meerkoeten, Kuifeenden en her en der een Knobbelzwaan, Krakeend en een koppeltje Wilde Eend. Als ik een vogel met enigszins golvende vlucht zie aankomen denk ik in eerste instantie aan een soort specht, maar al snel blijkt het een lijster, en wat voor één… de vogel landt in een boompje en als ik de vogel in beeld heb met mijn kijker sta ik toch wel even te juichen: Een fraai mannetje Beflijster zorgt ervoor dat mijn dag zeker niet meer stuk kan. Na een twintig seconden roept de vogel, om vervolgens weg te vliegen en als een stipje aan de horizon te verdwijnen. Een erg toffe waarneming! Ook de bosjes nog voor de Lepelaarplassen zitten vogel met vogels: Boomkruiper, Putter, Koolmees, Pimpelmees en Tjiftjaf laten zich luidkeels horen.

Begin van het Trekvogelpad, Lepelaarplassen
Begin van het Trekvogelpad, Lepelaarplassen

Als ik de Lepelaarplassen betreed, is het net alsof ik een andere wereld binnenstap. Een wereld bestaand uit hordes mensen, grijze gebouwen en de geur van uitlaatgassen maakt plaats voor een wereld bestaand uit ruig wilgenbos, bloeiende Paarse Dovenetels, en op vogelzang na, absolute stilte. Het pad waarop ik me bevindt heet het “Trekvogelpad”. Dit wandel- en fietspad eindigt bij het Bezoekerscentrum “De Trekvogel”, gelegen bij het IJsselmeer. Het is een aantrekkelijke route omgeven door wildernis. Rechts van de route ligt de Hoge Vaart, een kanaal dat door een groot deel van Zuidelijk Flevoland loopt.

Lepelaarplassen
Lepelaarplassen
Paarse Dovenetel
Paarse Dovenetel

Werkelijk overal waar ik kijk zie ik vogels en hoor ik van alles. Het gebied zit vol met vogels; Fitissen, Tjiftjaffen, Zwartkoppen en Heggenmussen zijn er in overvloed, twee Witte Kwikstaarten op het pad, een Zanglijster, Merels, Vinken, Groenlingen en verderop mijn eerste zingende Snor voor 2014.  Weer tweehonderd meter verder eindelijk een mooi mannetje Blauwborst, en weer een eindje verderop nog twee exemplaren. Aan het einde van het Trekvogelpad bevinden zich in een bosje een leuk groepje Groenlingen en hoor ik tevens mijn eerste Kleine Karekiet en Gekraagde Roodstaart voor dit jaar. Vanaf een bankje kan ik uitkijken over het “Trekvogelgraslandje”, een deelgebied binnen de Lepelaarplassen dat zijn naam eer aandoet. De natte graslanden met hun slik zijn een optimaal broed, foerageer en pleistergebied voor talloze vogelsoorten zoals eenden en steltlopers. En dat blijkt, want ik zie Wintertalingen, Krakeenden, Kieviten, Kleine Plevieren en Watersnippen. Een roepende Groenpootruiter strijkt neer in het natte gebied, en komt de Watersnippen vergezellen.Ook leuk zijn een koppel Zomertalingen die ook aan de reeks typische lentesoorten kan worden toegevoegd op deze bewolkte maar windstille ochtend.

De Lepelaarplassen
De Lepelaarplassen
De Lepelaarplassen, Trekvogelgraslandje
De Lepelaarplassen, Trekvogelgraslandje

Op de terugweg richting Almere neem ik vanaf het Trekvogelpad een pad naar rechts. Dit pad lijdt naar vogelkijkhut “De Lepelaarhut”. Vanuit deze hut kunnen veel vogels net wat van dichterbij worden geobserveerd. In de twintig minuten dat ik hier zit zie ik wederom een IJsvogel, ditmaal ter plaatse op een over het water hangende tak. Daarnaast bevinden zich hier ook veel eenden zoals Slobeend, Tafeleend, Kuifeend en Krakeend, een Grote Zilverreiger en niet te vergeten een kolonie Aalscholvers. Even nadat ik de kijkhut heb verlaten, zie ik een prachtig mannetje Goudvink zitten. De vogel is net gevlogen als ik een andere vogelaar aantref. De beste man vraagt of ik nog iets leuks heb gezien rondom de kijkhut. “Zeker meneer, een IJsvogel die dichtbij zat op een wilgentak, een Grote Zilverreiger en nog geen minuut terug een mooi Goudvinkje“. Een heel gesprek over vogels en natuur volgt. Degene met wie ik spreek blijkt Allan Liosi, coördinator van de Kerkuilenwerkgroep Flevoland. Het klikt goed tussen ons (Wat wil je, beide een passie voor natuur). Hij vraagt me of het mij leuk lijkt om in het late voorjaar (eind mei/begin juni) een keer mee te willen helpen met het controleren van nestkasten voor Kerkuilen in Zuid-Flevoland, en te assisteren bij het ringen van de jongen. Dat lijkt me wel interessant uiteraard. Vervolgens wisselen we onze contactgegevens uit, en spreken we af contact te houden. Twee naar elkaar roepende Waterhoentjes en een roffelende Grote Bonte Specht laten nog even van zich horen, terwijl ik Allan de hand schut en mijn weg vervolg.

Zicht vanuit kijkhut "Lepelaarhut"
Zicht vanuit kijkhut “Lepelaarhut”

Met een voldaan gevoel en 57 vogelsoorten op zak (Geen enkele Lepelaar!), verlaat ik de Lepelaarplassen. Een gebied waar ik eigenlijk vaker naartoe zou moeten gaan, aangezien ik er zo dichtbij woon. Het betrof trouwens de tweede keer dat ik een bezoek bracht aan dit vogelrijke gebied, dat in mijn beleving mooier oogt dan de uitgestrekte, nabijgelegen Oostvaardersplassen. In het voorjaar van 2010 was ik hier ook een dagje wezen vogelen, met ook veel soorten op zak. Een lijst met de waargenomen soorten van 4 april 2014 is hier te downloaden: Vogelsoorten Almere, Lepelaarplassen


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Blog op WordPress.com.

%d bloggers liken dit: