Op zaterdag 27 augustus 2011 besloot ik sinds lange tijd weer een rondje Leijen te doen. De Leijen is een groot binnenwater in Friesland nabij Drachten met rondom moeras, opslagbosjes, grasland, rietland- en kleine plasjes. Het is een vogelrijk gebied in alle seizoenen. Alleen ’s Zomers is het wat stiller met vogels in de Leijen i.v.m. met veel recreatiedruk.

In de nazomer is het toch weer wat rustiger geworden in de Leijen, zo bleek ook deze bewuste zaterdag. Op het zwemstrandje aan de zuidkant van het gebied was geen mens te bekennen. Her en der dwarrelt een bootje op het water en kom ik een enkele fietser of wandelaar tegen. Nee, voor veel mensen zit de zomervakantie er alweer op, of mensen blijven thuis gezien het herfstachtige weer. Altijd zie ik in de Leijen wel steevast algemene soorten zoals; Meerkoet, Fuut, Aalscholver, Buizerd, Wilde Eend, Houtduif, Merel, Grauwe Gans, Blauwe Reiger en verscheidene meeuwensoorten. Maar in de nazomer duiken er weleens minder algemene trekvogels op in de Leijen om er te pleisteren. Daar kon ik deze dag iets van meepikken. Als ik al fietsend bij de kijkhut aan de westkant van de Leijen aankom zie ik al gauw wat Aalschovers die van hun oude dag genieten in bomen aan de oevers. Nog opvallender zijn de enorme aantallen Futen, ik schat zo tussen de 100-150 exemplaren, zoveel heb ik hier nog nooit gezien. Her en der zwemt een Krakeend, Meerkoet, Wilde Eend en Grauwe Gans. Er vliegen vrijwel Kokmeeuwen en een paar Visdiefjes rond. Ook de Buizerd blijft niet onopgemerkt met zijn klagende ‘gemiauw’.

Ik heb nog geen stap gezet in de vogelkijkhut of mijn oog valt op iets wat even verderop op een eilandje in het meer in een boom zit. Zat daar een nou een Visarend? gauw raadpleeg ik mijn verrekijker en wordt mijn vermoeden bevestigd. Een prachtige adulte vogel met een vis in zijn klauwen waarvan hij af en toe eet. Later poetst de vogel zich nog wat. Ruim een halfuur heb ik van de vogel genoten. Ik besluit later weer een kijkje te nemen. Met deze toffe waarneming op zak ga ik vol goede moed verder vogelen, wat stond me nog meer voor leuks te wachten op deze nazomerdag? Voor ik mijn fiets op stap zie ik nog een Rietzanger tussen het riet. Verderop hoor ik een Rietgors.

Later kom ik aan bij de Noordwest-kant van de Leijen vanwaar een mooie wandelroute langs grasland en rietland begint. Als ik mijn fiets weer afstap zie ik 2 Putters opvliegen met hun mooie geel in de vleugels. Als ik met mijn verrekijker het grasland ten noorden van de Leijen afspeur, hoor ik plots een Watersnip opvliegen, al snel volgen er nog 5 vogels. Ook vliegen er een dikke honderd Boerenzwaluwen met enkele wat Huiszwaluwen rond. Pas verrassend zijn een Witgat en een Bosruiter die voorbij vliegen, deze zie ik hier zelden. In een klein ondiep plasje staan 3 Ooievaars, 5 Blauwe Reigers en verrassend genoeg zelfs een Lepelaar. Ook leuk voor de nazomer in dit gebied was een Grote Zilverreiger, welke solitair liep te foerageren. Als ik rustig verder loop kom ik langs de rietkraag een mooie Waterral tegen, die al gauw de ‘vleugels’ neemt. Ook spectaculair was een hoog overvliegende Boomvalk die een strakke vliegshow liet zien.

Als ik even later aankom bij het uitkijkpunt, tevens aan de noordkant van het gebied, begin ik al gauw met het afspeuren van het water. Op het eerste gezicht lijkt het vrij stil, maar ik besluit rustig de tijd te nemen op de hoop op een paar leuke soorten. Al gauw zie ik een niet-alledaagse soort vliegen, namelijk een mooie Reuzenstern. Ook leuk zijn 2 Zwarte Sterns. Ook hier zijn een tiental Visdiefjes te zien. Er verblijven voor de rest Kleine Mantelmeeuwen op het water, en mogelijk ook een Grote Mantelmeeuw, maar die heb ik niet goed af kunnen maken wat betreft de determinatie. Een overvliegende Bergeend is het laatste wat ik zie. Als ik terug loop vliegt er nog  een vrouwtje Havik en een Wulp voorbij. Net zoals op de heenweg zie ik weer een Torenvalk boven het weidse grasland bidden, maar dit keer ook met succes. De rover weet een muisje te bemachtigen en eet ‘m op een paaltje op. Eet smakelijk, ik ga na een aantal leuke waarnemingen met een voldaan gevoel weer op huis aan. De Visarend is ook gevlogen, de vogel zit tenminste niet meer in zijn boom…


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Blog op WordPress.com.

%d bloggers liken dit: