Oude zeedijk bij Nijkerk als korstmossen-monument

Intro In de 18e eeuw ging men in Nederland op grote schaal langs kustlijnen steen toepassen als dijkwering, hout bood niet genoeg bescherming meer tegen de invloeden van de zee. Hiervoor werden dan zwerfstenen gebruikt die in de voorlaatste ijstijd vanuit Scandinavië werden aangevoerd. Deze zwerfstenen, in combinatie met basalt, zijn de aspect bepalende, oude … Meer lezen over Oude zeedijk bij Nijkerk als korstmossen-monument